Akademi nedir, Akademi ne demek

Akademi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Akademi" ile ilgili cümle

 • "Güzel Sanatlar Akademisi."
 • "Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır." - Y. K. Beyatlı

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Üyeleri bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşan bilim ve sanat kuruluşu.

Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapan kimi okullara verilen ad.

Felsefi anlamı:

Renaissance'ta Platon düşüncesinin yenilenmesi ile 1440'ta Floransa'da kurulmuş olan Platoncu okul.

Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak, kuşkuculuğa sonradan da dogmacılığa kayan felsefe okulunun adı.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

Eski Atina'da Platon'un öğrencilerine ders verdiği ağaçlıklı yer. Sonraları bu ad, güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi bilim kurumlarına ya da yüksek okullara verilmiştir.

Çıplak modelden yapılmış resim.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

[Bakınız: Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi]

İngilizce'de Akademi ne demek? Akademi ingilizcesi nedir?:

academy

Akademi hakkında bilgiler

Akademi, (Yunanca Ἀκαδημία) en geniş tanımıyla yükseköğrenim kurumu anlamına gelir. Günümüzde bilim, edebiyat ve sanat konularını tartışmak için bir araya gelen üyelerin oluşturduğu kurumlara da akademi denir.

 

Akademi adı, Atina yakınlarındaki Akademeia adlı bir zeytinlikten gelir. Bu zeytinlikte Eski Yunan düşünür Platon, matematik, doğa bilimleri ve yönetim biçimi gibi çeşitli konularda öğrencilerine ders veriyordu. Eflatun (Platon)'un MÖ 4. yüzyılda ders verdiği bu okul, tarihteki ilk akademi olarak kabul edilir.

Platon'un Akademi geleneğini, onun ölümünden sonra öğrencileri ve felsefesini benimseyenler sürdürdüler. Akademi’ye devam eden öğretmen ve öğrencilerin en çok ilgi gösterdikleri konular bilim, sanat, edebiyat ve müzikti. MS 529'da, Bizans İmparatoru Jüstinyen Akademi'nin çalışmalarına son verdi.

Bugün birçok ülkede akademi adını taşıyan kurum vardır. Paris'teki Fransız Akademisi (Académie Française) bunların en ünlüsüdür. Günümüzde de Fransız dili konusunda tek yetkili kurum sayılan Fransız Akademisi, 1635'te Kardinal Richelieu tarafından kurulmuştur. Bu akademinin üye sayısı tarihi boyunca hep 40 olarak kalmıştır.

Akademi ile ilgili Cümleler

 • Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum.
 • Biz Quebec eyaletinin dil akademilerindeki en düşük fiyatı garanti ediyoruz.
 • Kızlar akademik alanda oğlanlardan daha hırslıdır.
 • Yarın 9.00'da akademik danışmanımı aramamı hatırlatabilir misin?
 • Akademisyen öğrenciler sınıfta başkalarına yardımcı oldu.
 • O, filmdeki performansıyla bir Akademi Ödülü kazandı.
 • Akademik dolandırıcılık, çoğu insanın düşündüğünden muhtemelen daha yaygındır.
 • Akademik sahtekarlık muhtemelen düşündüğünden daha yaygın olabilir.
 • Bu akademik bildiride, Almanya ve Hollanda folklorlarını karşılaştırıyorum.
 • Yazar düşüncesini onu akademik araştırma ile destekleyerek belirtiyor.
 

Akademi anlamı, kısaca tanımı:

Harp akademisi : Türk Silahlı Kuvvetlerine komutan ve kurmay subay yetiştiren okul.

Akademici : Kurallara bağlı resim ve heykel çalışması yapan kişi veya sanatçı.

Akademicilik : Akademici olma durumu.

Akademik : Bilimsel niteliği olan. Akademi ile ilgili olan.

Akademisyen : Öğretim elemanı.

Yüksekokul : Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi.

Çıplak : Saçsız (baş). İçinde gerekli eşya bulunmayan. Soyunmuş durumda olan vücudun resmi, nü. Yalın, süssüz. Üzerinde yaprak olmayan. Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak. Yoksul (kimse).

Model : Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek. Benzer. Manken. Giysi örneklerini içinde toplayan dergi. Bir özelliği olan nesne veya kişi. Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip. Otomobil vb.nde tip. Biçim.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Bilgin : Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim.

Yazar : Yazma özelliği olan. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir.

Sanatçı : Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse. Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist.

Geniş : Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Çok. Eni çok olan, enli, vâsi. Bol (elbise).

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Akademi kılavuzu : Piyasaya çıkarılan bütün makaralarda filmin baş ve sonlarında yer alan, filmin göstericiye takılmasını kolaylaştıran, gösterimci için bilgiler taşıyan kılavuz çeşidi.

Akademi ölçünleri : ABD'de Sinema Sanat ve Bilimleri Akademisi'nce sinema alanında konan ölçünler.

Akademi örtüsü : 35 mm'Iik filmde, ses yolunun film üzerine alınmasından sonra saptanan resim boyunu gerçekleştiren örtü.

Akademik anıklık : Okuldaki akademik çalışmalarda başarı göstermek için gerekli olan, doğuştan ya da sonradan edinilen yeteneklerin bileşimi.

Akademik hazırlık : Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğrenimi tamamlamış olma. Yüksek öğretimin herhangi bir dalında öğrenim yapmak için gereken ön hazırlık.

Akademik zeka : Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zekâ.

Akademisel : (Resim, Heykel) Geleneksel bir görüş içinde yapılmış, kişilikten yoksun (resim ya da heykel çalışması).

Diğer dillerde Akademi anlamı nedir?

İngilizce'de Akademi ne demek? : n. academy, college

Fransızca'da Akademi : académie [la]

Almanca'da Akademi : n. Akademie

Rusça'da Akademi : n. академия (F)

adj. академический