Akademik nedir, Akademik ne demek

Akademik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Akademi ile ilgili olan.
 • Bilimsel niteliği olan

"Akademik" ile ilgili cümle

 • "Akademik bir çalışmadan yanaydı, bu yüzden üniversiteye girdi." - A. Ümit

Akademik hakkında bilgiler

[Bakınız: akademi]

Akademik ile ilgili Cümleler

 • Kızlar akademik alanda oğlanlardan daha hırslıdır.
 • Yazar düşüncesini onu akademik araştırma ile destekleyerek belirtiyor.
 • Akademik sözlüklerin çoğunda küfür yer almaz.
 • Bu akademik bildiride, Almanya ve Hollanda folklorlarını karşılaştırıyorum.
 • Akademik sahtekarlık muhtemelen düşündüğünden daha yaygın olabilir.
 • Akademik dolandırıcılık, çoğu insanın düşündüğünden muhtemelen daha yaygındır.
 • Yarın 9.00'da akademik danışmanımı aramamı hatırlatabilir misin?
 • Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum.
 • Onun akademik başarıları etkileyicidir.
 • Ali hem akademik ve atletik olarak üstündür.

Akademik kısaca anlamı, tanımı:

Akademi : Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu. Yüksekokul. Çıplak modelden yapılmış insan resmi.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

 

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Akademik anıklık : Okuldaki akademik çalışmalarda başarı göstermek için gerekli olan, doğuştan ya da sonradan edinilen yeteneklerin bileşimi.

Akademik hazırlık : Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğrenimi tamamlamış olma. Yüksek öğretimin herhangi bir dalında öğrenim yapmak için gereken ön hazırlık.

Akademik zeka : Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zekâ.

Diğer dillerde Akademik anlamı nedir?

İngilizce'de Akademik ne demek? : [Akademiks] adj. academic, academical, of learning or academia

Fransızca'da Akademik : académique

Almanca'da Akademik : adj. akademisch

Rusça'da Akademik : adj. академический