Akanto nedir, Akanto ne demek

Teknik terim anlamı:

İğneli, dikensi.

Akanto tanımı, anlamı

Akan : [Bakınız: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapılan hilâl şeklindeki cetvel. Bakayım, göreyim anlamında: Mehmet gel akan!. Irmak, dere, çay, küçük akarsu. Çeşme, pınar, kaynak, su oluğu. Bir yerden bir yere doğru akan, giden. Çeşme, pınar

Akant : Dikensi çıkıntı. Dürüst, güvenilir yemin.

Akantoid : Diken biçiminde çıkıntı gösteren; dikensi, diken biçimli.

Akantokeratodermi : Deri boynuzsu tabakasının kalınlaşması, akantokeratoz.

Akantokeratoz : Akantokeratodermi.

Akantoliz : Epidermisteki keratinositler arasındaki hücreler arası bağlantının parçalanması ve genellikle veziküllerin oluşması, malpighi tabakası atrofisi.

Akantolizis : Derinin dikensi tabakasındaki kerationositlerin birbirinden ayrılması. Epidermisin içinde yarıklar ve içi sıvı dolu keseciklerin oluşmasına neden olur.

Akantom : Yassı epitel hücrelerinden gelişen iyi huylu deri tümörü. Derinin keratinize epitel hücrelerinden oluşan iyicil tümör.

Akantomatöz epulis : Köpek ve kedilerde alt veya üst çene diş etinde, gri-pembe renkte, sapsız veya parmak benzeri, bölgesel yayılma özelliği olan ve diş eti epitelinden köken alan tümör benzeri kitle.

Akantometra : Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından, bazı türleri ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahip türleri olan bir cins. (Acanthometra), Kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından birgözeli cinsi. türü ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahiptir.

 

Akantor : Yumurtadan yeni çıkmış Akantosefal larvasına verilen ad. Başları dikenli solucanların yumurtası içerisinde gelişen ilk larval dönem.

Akantosefal : Dikensi başlı kurtlar.

Akantosefalan : Başları dikenli solucanlar.

Akantosefaloz : Dikensi başlı kurt hastalığı.

Akantosefalozis : Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin omurgalılarda neden olduğu bağırsak enfeksiyonu.

Akantosefalöz : Başları dikenli solucanlar şubesindeki türlerin neden olduğu veya başları dikenli solucanlar şubesindeki türlere ait.

Akantosit : Üzerinde düzensiz, sayısı 5-10 arasında değişen sitoplazmik çıkıntılar içeren, yıldız görünümlü, alyuvar. Köpeklerde, karaciğer hastalıkları, beslenme bozuklukları, hemanjiyosarkom ve abetalipoproteinemi gibi nedenlerle oluşur.

Akantositozis : Kanda akantositlerin varlığı. Abetalipoproteinemi.

Akantoşeilonemiyozis : Mansonellozis.

Akantotik : Akantozisle ilgili, akantozise ait olan. Akantozis gösteren, akantozisle belirgin.

 

Akantoz : Epidermisin dikenli hücre tabakasının kalınlaşması.

Akantozis : Epidermisin dikensi tabakasının hücrelerinin hacim veya sayıca artışı sonucu oluşan deri kalınlaşması, hiperakantozis.

Akantozis nigrikans : Deride bakışımlı, 1.8 santimetre çapında, kötü kokulu, yama tarzında, siyah kadife görünümündeki kalınlaşmalarla ve seboreyle belirgin evcil hayvanlardan sadece köpeklerde görülen, deri lezyonu. İnsanlarda genellikle karaciğer tümörleriyle birlikte veya iç salgı bezlerindeki bozukluklar ve sistem hastalıklarının seyri sırasında oluşmakla birlikte, benzer ilişki köpeklerde çoğu olguda ortaya konamamıştır. Birincil akantozis nigrikans. İkincil akantozis nigrikans.

Birincil akantozis nigrikans : Esas olarak bir yaşından küçük Dachshund ırkı köpeklerde kesin olarak bilinmeyen sebeplerle biçimlenen, kalıtsal olduğu kabul edilen akantozis nigrikans, idiopatik akantozis nigrikans.

İdiopatik akantozis nigrikans : Birincil akantozis nigrikans.

İkincil akantozis nigrikans : Şişman köpeklerde, vücut kıvrımlarının sürtünmesi ve hipotiroidizm gibi nedenlerden veya hormonal bozukluklardan kaynaklanan akantozis nigrikans.

Diğer dillerde Akanto anlamı nedir?

İngilizce'de Akanto ne demek ? : acantho