Akciğersiz semendergiller nedir, Akciğersiz semendergiller ne demek

Akciğersiz semendergiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, ergin iken ne akciğerleri ne de solungaçları olan, Kuzey Amerika' da yaşayan küçük boylu semenderleri içine alan bir familya.

Zooloji'deki anlamı:

(Plethonidae, Yun. plethys = doluluk, odon=diş) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımından bir familya.Ergin hallerde ne akciğerleri ne de solungaçları vardır. Kuzey Amerikanın ırmaklarında yaşayan küçük boylu semenderlerdir. Akciğersiz semender (Plethon glutinosus) türü iyi bilinir.

Akciğersiz semendergiller anlamı, kısaca tanımı

Akciğersiz semender : Kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, akciğersiz semendergiller (Plethonidae) familyasından, vücut yüzeyinde salgılanmış bolca mukus bulunan, Kuzey Amerika'da yaşayan bir tür. (Plethon glutinosus) Kuyruklular (Urodela) takımının akciğersiz-semendergiller (Plethonidae) familyasından bir amfibyum türü. Vücut yüzeyinden bolca mukus salınır. Kuzey Amerikada yaşar

Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

 

Seme : Sersem, ahmak, alık.

Semen : Semizlik. Satım sözleşmesinde alıcının borcu.

Semender : Semendergillerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan, salamandra (Salamandra). Ateşte yanmadığına hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.

Semendergiller : Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası.

Kuyruklu iki yaşamlılar : İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfından, uzun vücutlu ve uzun kuyruklu, bacakları zayıf olan çeşitli semender türlerini içine alan bir takım. Semendergiller (Salamandridae), denizkızı semendergiller (Sirenidae), mağara semenderigiller (Proteidae) familyaları iyi bilinir.

İki yaşamlılar : Hem suyun içinde hem de karada yaşayabilen canlılar, amfibi. Omurgalılar (Vertebrata) dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karakterlere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf. Amfibyumlar. Omurgalılar dalının, kurbağa ve semenderleri içine alan, balıklarla sürüngenler arasında birçok karaktere sahip, soğukkanlı, larva evresinde metamorfoz geçiren, larvaları solungaçla, erginleri akciğerlerle solunum yapan, doğuran türleri de bulunan, bazıları zehirli, küçük boylu ve çıplak derili türleri içine alan bir sınıf, amfibiler. Larva döneminde solungaç solunumu yapan, metamorfoz sonrasında ise genellikle akciğer solunumu yapan Anura (kurbağalar) ve Caudata (semender) takımlarını içeren omurgalı hayvan sınıfı, amfibya.

 

Amfibyumlar : Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı.

Kuyruklular : Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türünü içine alan bir alt takımı, urodel.

İki yaşamlı : Hem suyun içinde hem karada yaşayabilen, amfibik.

Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Küçük boy : Normal ölçülerden daha küçük.

Omurgalı : Omurgası bulunan. Dirayetli, ilkeli.

Amerikan : Amerikalılara özgü olan.

Amphibia : [Bakınız: iki yaşamlılar]. İki yaşamlılar. [Bakınız: amfibyumlar].

Solungaç : Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame.

Kuyruklu : Kuyruğu olan. Akrep.

Diğer dillerde Akciğersiz semendergiller anlamı nedir?

İngilizce'de Akciğersiz semendergiller ne demek ? : lungless salamanders