Akinet nedir, Akinet ne demek

Teknik terim anlamı:

Mavi-yeşil alglerin ipliksi formlarından Nostacaceae familyası türlerinde, hücreler arasında oluşan, içlerinde spor taşıyan özelleşmiş hücreler.

Akinet kısaca anlamı, tanımı

Akin : Aksaray şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Ankara ilinde, Şereflikoçhisar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Eskişehir şehrinde, Kırka bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi

Akine : İçel ilinde, Anamur belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Hücreler arası : Dokularda hücrelerin arasında yer alan, gözeler arası.

İpliksi : İpliği andıran, ipliğe benzeyen, iplik gibi, ipliğimsi.

Taşıyan : Çek, ödek ve benzeri tecim belgitlerinden kendisine verilmiş ve aktarılmış bulunanların iyesi olan kişi.

Familya : Aile. Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.

Algler : Su yosunları.

İçler : A/b=c/d orantısında b, c sayıları.

İplik : Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri. Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu. Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

 

Spor : Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Kullanışı rahat, kolay olan. Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

Mavi : Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi. Bu renkte olan.

Form : Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge.

Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

Özel : Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal. Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî. Her zaman görülenden, olağandan farklı. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı. Dikkate değer. Ayırt edici bir niteliği olan. Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.

Diğer dillerde Akinet anlamı nedir?

İngilizce'de Akinet ne demek ? : akinete