Aklan nedir, Aklan ne demek

Aklan; bir coğrafya terimidir.

  • Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
  • Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.

"Aklan" ile ilgili cümleler

  • "Karadeniz aklanı."

Yerel Türkçe anlamı:

Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

[Bakınız: akca]

Eğimi, inişi fazla olan yer, meyilli, eğimli.

[Bakınız: akak]

Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer

[Bakınız: akak]

Yeşil kabuğu kolay soyulan iyi cins ceviz.

Tombul, beyaz: Aklan yüzlü çocuk.

Beyazca, beyaza yakın.

[Bakınız: akak]

Su arkı.

[Bakınız: akılgan]

Akarsuların hızlandığı yerler.

[Bakınız: akma]

[Bakınız: akar]

Olgun, aklı başında adam.

Akıntılı, hızlı akan su, akıntılı su kanalları.

[Bakınız: akkın]

Çamsakızı, reçine.

Uzun boylu, yakışıklı delikanlı.

İşlenmesi kolay, pürüzsüz, düz gün, budaksız ağaç veya tahta.

Mecra, yatak, kuru sel yarıntıları, dere yatağı.

Coğrafya'daki terim anlamı:

Bir yörenin denize doğru alçalan eğimli yüzeylerinden her biri.

Aklan isminin anlamı, Aklan ne demek:

Erkek ismi olarak; Sularını bir denize veya göle gönderen bölge. Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.

İngilizce'de Aklan ne demek? Aklan ingilizcesi nedir?:

slope

Osmanlıca Aklan ne demek? Aklan Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

maile

Aklan hakkında bilgiler

Aklan, Filipinler'in Batı Visayas bölgesinde il.

Aklan ile ilgili Cümleler

  • Duyduğuma göre Mary aklanmış.
  • Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı.
 

Aklan anlamı, kısaca tanımı:

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Aklanma : Aklanmak işi.

Aklanmak : Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

Deniz : Aydaki düzlükler. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

Göle : Ardahan iline bağlı ilçelerden biri.

Gönder : Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa. Bayrak direği. Üvendire.

Maile : Aklan.

Yamaç : Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. Ön, yan, yakın.

Batı : Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı.

Aklanabilme : Aklanabilmek işi.

Aklanabilmek : Aklanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Aklanıp paklanmak : Kötü işleri bırakmak.

Aklantı : Irmak, dere, çay, küçük akarsu. Meyil, suya akış imkânı veren eğim. bk. akım. bk. akar- Saçak oluğu.

Diğer dillerde Aklan anlamı nedir?

İngilizce'de Aklan ne demek? : [Aklan] v. be acquitted

Rusça'da Aklan : n. скат (M), склон (M)