Akraba diller nedir, Akraba diller ne demek

Akraba diller; bir dil bilgisi terimidir.

  • Aynı ana dilden gelen diller

"Akraba diller" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İngilizce ile Fransızca akraba dillerdendir."

Dil bilgisi olarak anlamı:

Aynı anadilden gelen diller: Türkçe ile Moğolca ; Fransızca ile İngilizce gibi.

Gramer anlamı:

Aynı ana dilden gelen, aralarında yapı ve söz varlığı bakımından yakınlıklar bulunan ve bir dil ailesi oluşturan diller: Altay dil ailesi içinde Türkçe ile Moğolca, Hint-Avrupa dil ailesi içinde Almanca ile İngilizce, Samî-Hamî dil ailesi içinde Arapça ile İbranîce gibi.

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: gohum dillär; Türkmen Türkçesi: garmdaş diller; Gagauz Türkçesi: senselädillär ~ akraba dillär; Özbek Türkçesi: garindoş tillar; Uygur Türkçesi: tuğqan tillar; Tat: qardäştellär; Başkurt Türkçesi: qärzäş teldär; Kmk: kardaş tiller; Krç.-Malk.: cuwuk tille;Nogay Türkçesi: kardaş tîller ~ yakın (yuwık) tîller; Kazak Türkçesi: tuwıstas tilder; Kırgız Türkçesi: tekteştilder; Alt:: karındaş tilder; Hakas Türkçesi: çagın tiller - tugan tîller; Tuva Türkçesi: törel tıldar;Şor Türkçesi: *karındaş tiller; Rusça: rodstvennıye yazıki

İngilizce'de Akraba diller ne demek? Akraba diller ingilizcesi nedir?:

 

congnate languages, cognate languages

Akraba diller anlamı, kısaca tanımı:

Akraba : Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular. Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.

Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Benzer.

Ana : Temel, asıl, esas. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı. Yavrusu olan dişi hayvan. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Anne. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Velinimet. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz.

Gelen : Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın). Gelme işini yapan (kimse veya nesne).