Akran nedir, Akran ne demek

Akran; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür

"Akran" ile ilgili cümle

  • "Babası silik, adsız bir berberken çocuk bütün akranlarını çekerek dükkânını canlandırdı." - N. Cumalı

Akran anlamı, tanımı:

Akranlık : Akran olma durumu.

Meslek : Dizge. Çığır, okul, ekol. Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş. Uğraş. Öğreti.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

 

Boydaş : Aynı boyda olan. Akran.

Böğür : Yan taraf. İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. Akran. Dağ yamacı.

Akrania : Kafatasının, doğuştan, kısmen veya tamamen yokluğuyla belirgin bir gelişme bozukluğu.

Akranyus : Doğuştan başın olmaması.

Diğer dillerde Akran anlamı nedir?

İngilizce'de Akran ne demek? : adj. coequal, coeval

n. equal, peer, coequal, compeer, contemporary, counterpart, fellow

Fransızca'da Akran : égal [le], pair [le]

Almanca'da Akran : Gleichalterige