Akut nedir, Akut ne demek

Akut; bir tıp terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İveğen

Akut hakkında bilgiler

Tıp bilimlerinde akut terimi ya “hızlı başlayan ” ya da “kısa süreli ” hastalıkları, bazen de her iki durumu birden tanımlamak için kullanır. Bu sıfat pek çok hastalığın tanımının bir parçasıdır ve bu yüzden bu hastalıkların isimlerinde yer alır. Örneğin akut lösemi ya da akut Akut Romatizmal Ateş gibi. Akut, kronik teriminin tam karşıt anlamındadır.

Akut terimi halk arasında sıklıkla “şiddetli” ya da “ciddi” terimleri ile karıştırılmaktadır. Akut terimi tamamen farklı bir anlam ifade eder ve bir hastalık akut olabilir ama şiddetli olması gerekmez.

Subakut terimi ise “akut ve kronik arasında” anlamına gelmektedir. Subakut ateş belirtileri ya da subakut endokardit örnek olarak verilebilir. Örneğin, Subakut sklerozan panensefalit zeka geriliği ve sinir sistemi fonksiyonunun kaybolması sonucu çeşitli hareket bozuklukları ile karakterize nadir görülen bir beyin hastalığıdır.

Kronik ise akut teriminin tam karşıtıdır ve uzun süre devam eden durumları tanımlamak için kullanılır. Örnek olarak kronik bronşit verilebilir. Kronik terimi de tıpkı akut için olduğu gibi halk arasında genellikle “şiddetli” ile karıştırılmaktadır. Yinelemek gerekirse, kronik tıbbi anlamda tamamen farklı bir anlama sahiptir ve bir hastalık kronik olabilir ama şiddetli olması gerekmez.

 

Akut ile ilgili Cümleler

  • "Nasıl gitti?" "Onun akut apandisit olduğunu söylediler."
  • Tom'a 2013 yılında akut miyeloid lösemi tanısı kondu.
  • Göğsünde akut bir ağrı hissetti.

Akut anlamı, tanımı:

İveğen : Çabuk ilerleyen, akut. Aceleci.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Terim : Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.

Süreli : Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik.

Hastalık : Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Ruh sağlığının bozulması durumu. Aşırı düşkünlük, tutku.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Tanımlamak : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek.

Diğer dillerde Akut anlamı nedir?

İngilizce'de Akut ne demek? : adj. acute, grave; serious; severe; sharp

adj. acute, grave

Almanca'da Akut : akut