Alçı taşı nedir, Alçı taşı ne demek

Alçı taşı; bir mineraloji terimidir.

  • Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips

Kimya'daki anlamı:

Formülü CaSO4.2H2O olan, 120 °C’ye kadar ısıtıldığında suyunun yaklaşık %75'ini kaybeden ve alçıya dönüşen beyaz renkli yumuşak mineral madde.

Bilimsel terim anlamı:

CaSO4. 2 H2O; 120°C'a dek ısıtılınca suyunun 3/4'ünü yitirerek alçıya dönüşen ak renkli yumuşak mineral.

genel uygulayım: Pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapılan, hidratlı kalsiyum sülfat.

İngilizce'de Alçı taşı ne demek? Alçı taşı ingilizcesi nedir?:

gypsum, alabaster, plaster of paris, plaster-stone

Fransızca'da Alçı taşı ne demek?:

gypse

Alçı taşı kısaca anlamı, tanımı:

Alçı : Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilerek yapılarda, sanatta, mimarlıkta ve dişçilikte kullanılan madde.

Toprak : Memleketli. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Ülke. Kara. Arazi, tarla. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.

 

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Getiri : Yarar. Faiz. Kazanç.

Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay. Yapmak işi.

Hidratlı : İçinde hidrat bulunan.

Kalsiyum : Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).