Alçak gönüllü nedir, Alçak gönüllü ne demek

Alçak gönüllü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

"Alçak gönüllü" ile ilgili cümle

 • "Alçak gönüllü olmak yine yüksekliği artırır." - N. F. Kısakürek

Alçak gönüllü kısaca anlamı, tanımı:

Alçak : Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer). Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain. Kısa (boy). Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı.

Gönüllü : Çok istekli. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen. Seven kimse veya sevgili.

Gönül : İstek, arzu. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı.

Alçak gönüllülük : Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Değer : Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

 

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Değersiz, önemsiz. Geri aşamada. Niteliği aşağı olan, bayağı. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Yaşı daha az olan. Küçük abdest.

Görme : Görmek işi, rüyet.

Büyüklenme : Büyüklenme işi, kibir, heyheylenme.

Engin : Açık deniz. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. Yüksekte olmayan, alçak (yer), ingin, münhat. Değer ve fiyatı düşük olan.

Tevazulu : Alçak gönüllü.

Alçak gönüllü ile ilgili Cümleler

 • Alçak gönüllülük genç bir kıza yakışıyor.
 • Alçak gönüllü adam komşuları ile iyi geçiniyor.
 • Bay Smith tanıdığım kadarıyla alçak gönüllü bir adamdı.
 • Onun nezaket ve alçak gönüllülüğünden bahsetti.
 • Yaşlandıkça, daha alçak gönüllü oldu.
 • Oh, o kadar alçak gönüllü olma.
 • Alçak gönüllülüğü öğrensen daha iyi bir kişi olursun.
 • Sen çok alçak gönüllüsün.
 • Alçak gönüllülük çoğunlukla kibirden daha çok yükseltir.
 • Lütfen alçak gönüllü özrümü kabul et.

Diğer dillerde Alçak gönüllü anlamı nedir?

Almanca'da Alçak gönüllü : adj. demütig, sittsam