Alışılmış nedir, Alışılmış ne demek

Alışılmış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Her zamanki, mutat

"Alışılmış" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Yayımcılar, kazanç amacıyla alışılmış yapıtlar sunarlar okuyucuya." - N. Cumalı

Alışılmış anlamı, tanımı:

Alışılmışlık : Alışılmış olma durumu.

Zaman : Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Çağ, mevsim. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Belirlenmiş olan an. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.

Mutat : Alışılmış, alışılan.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Alışılmış masal : Belirli bir yiğitin çevresinde oluşup gelişen kimi olayları konu alan masal türü. bk. kişisel serüven, kişisel saga.

Alışılmış ile ilgili Cümleler

  • Alışılmış olandan farklı bir bağlamda bir şey görmek şaşırtıcı olabilir.
  • Alışılmışın dışına çık.
  • Tom'un geç kalması alışılmış bir şey değil.
  • Bu alışılmış değil, değil mi?
  • Ali alışılmış şeylerin dışında neredeyse asla bir şey yapmaz.
  • Tom'un yöntemleri alışılmışın dışındaydı.
  • Ali bugün alışılmışın dışında sakin.
  • Onun öğretim yöntemleri alışılmışın hayli dışında.
 

Diğer dillerde Alışılmış anlamı nedir?

İngilizce'de Alışılmış ne demek? : adj. customary, familiar, habitual, accustomed, consuetudinary, set, usual, wonted

Fransızca'da Alışılmış : accoutumé/e, classique, familier/ière, habituel/le, trivial/e

Almanca'da Alışılmış : adj. gewohnt, üblich

Rusça'da Alışılmış : adj. избитый, привычный