Alışkanlıklar nedir, Alışkanlıklar ne demek

Alışkanlıklar; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Sosyoloji'deki terim anlamı:

Uzun süre içindeki yinelenmeler sonunda özdevimselleşen bilinçsiz ya da bilinçli davranışlar.

Alışkanlıklar ile ilgili Cümleler

 • İyi beslenme alışkanlıkları gereklidir.
 • Benim kötü alışkanlıklarım var fakat kumar onlardan biri değil.
 • Yeme alışkanlıkları ülkeden ülkeye değişir.
 • Tom'un birçok kötü alışkanlıkları var.
 • Alışkanlıkları bozmak zordur.
 • Alışkanlıklarımdan vazgeçmeyen biri değilim.
 • Bana Tom'un yeme alışkanlıklarından bahseder misin?
 • Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır.
 • Kumar Tom'un kötü alışkanlıklarından biri değil.
 • Tom'un yeme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor.
 • İnsanlar alışkanlıklarını değiştirebilirler mi?
 • Birçok kötü alışkanlıklarım var ama hamburger türü yiyecek onlardan biri değil.

Alışkanlıklar anlamı, tanımı

Alış : Alma işi

Alışkan : Alışkın.

Alışkanlık : Bir şeye alışmış olma durumu, alışkınlık, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam. İç ve dış etkilerle hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren şartlanmış davranış. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.

 

Balık beslenme alışkanlıkları : Balıkların yaşadıkları ortamda besin çeşitliliğinin olması, balıklarda besin tercihinin gelişmesi sonucu, sindirim sistemi ve enzimatik aktivitelerinde farklılaşmaların meydana gelmesi.

Özdevimsel : Bir kez çalıştırıldıktan sonra, kendi kendini düzenleyen ve denetleyen.

Yinelenme : Tekrarlanma.

Bilinçsiz : Bilinci olmayan, şuursuz. Kendi etkinliğini eleştirmeli bir biçimde sezmeyen, şuursuz.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Bilinçli : Bilinci olan, şuurlu. Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu.

Sonunda : En son zamanda, nihayetinde.

Davranı : Bir oyuncunun sahnede yüz ya da gövde hareketleriyle bir anlatıma yönelmesi. Aristoteles'e göre, tragedyanın altı özelliğinden biri olan davranı'da yazarın tragedya kahramanında dört şey araması gerekir: a. Kahramanın davranışı iyi olmalı . b. Kahramanın davranışı doğru olmalı c. Kahramanın davranışı gerektiği gibi olmalı. d. Kahramanın davranışında bir bütünlük (birlik) olmalı. Sahnede bir oyuncunun yüz ya da gövde hareketleriyle bir anlatıma gitmesi. Bir görüşmede, görüşülenlerin araştırma konusundaki ilk yargılarında payı bulunan, görüşmecinin dış görünüşü ve yaklaşımından kaynaklanan kişisel durum.

Özdevim : Bir yıldızın bir yılda yaptığı açısal yer değiştirme.

Davran : “. “Hazır ol, hazırlan” anlamında kullanılan bir isim. “İşe giriş, el at, başla” anlamında kullanılan bir isim. Hazırlık.”.

 

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Bilinç : İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur. Temel bilgi, temel görüş.

Davra : Saban kılıcını sıkan çivi.

Bilin : Balçık ve elenmiş saman karıştırılarak yapılan, tahıl saklamaya yarayan kap.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Uzun : İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı olarak, derinlemesine. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. Ayrıntılı.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

Diğer dillerde Alışkanlıklar anlamı nedir?

İngilizce'de Alışkanlıklar ne demek ? : habits