Alım nedir, Alım ne demek

"Alım" ile ilgili cümle

  • "O ne eda, o ne alım, o ne çalım!" - H. R. Gürpınar

Alım kısaca anlamı, tanımı:

Alım çalım : Gösteriş, çekici hareket.

Alım satım : Alışveriş.

Dış alım : İthalat.

Ön alım : Bir mülk kaça satın alınmışsa o mülke o para ile sahip olma, şufa.

Spot alım : Fabrikalardan ve piyasalardan toptan ve vadeli senet karşılığında mal satın alma.

Zor alım : Tanzimattan önce herhangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması, müsadere. İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere.

Destekleme alımı : Bir ürünün değerini belli bir düzeyden aşağı düşürmemek için devletçe yapılmış olan satın alma işi.

Alım satım bürosu : Alışveriş işlerinin yapıldığı veya düzenlendiği şube, yer, alım satım ofisi.

Alım satım ofisi : Alım satım bürosu.

Alımcı : Tahsildar.

Alımlı : Alımı olan, çekici, cazibeli, albenili, cazip, cazibedar, kişmiri.

Alımlı çalımlı : Gösterişli, güzel.

Alımlılık : Alımlı olma durumu, çekicilik.

Dış alımcı : İthalatçı.

Dış alımcılık : İthalatçılık.

Ön alım hakkı : Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı.

 

Zor alıma çarpmak : Kişi mallarına devlet adına yasal olarak el koymak, müsadere etmek.

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Çalım : Biraz benzeme, andırma. Menzil, erim. Kılıcın keskin yanı. Karşıdakini etkilemek amacıyla yapılmış olan abartılı davranış, kurum, caka, afra tafra, afur tafur, zambır. Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması. Bir oyuncunun topu elinden veya ayağından kaçırmadan karşısındaki oyuncuları kıvrak hareketlerle geçmesi.

Gurur : Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir. Övünme. Kurum, çalım.

Çekicilik : Çekici olma durumu, alım, albeni, alımlılık, cazibe, hava, gelgel. Çekme gücü.

Alma : Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer. Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız.

Alım ile ilgili Cümleler

  • Çevrim içi alımlar son bir yılda yüzde on beş arttı.
  • Alım için peşin ödedim.
  • Alım, şirketin hesabında.
  • Kliniğime anlamsız alım yapmak istemiyorum.
  • Sanırım o, alımlı ve çekici.
  • Millet beraber gelişmeli ve alım gücü bireyler arasında daha adil dağıtılmalı.
  • Alım gücünüz var ama neden almıyorsunuz garip geliyor.
  • Jim kalp krizinden sonra, şeker alımını kesmek zorunda kaldı.
 

Diğer dillerde Alım anlamı nedir?

İngilizce'de Alım ne demek? : [Ulema] adj. erudite, learned

n. scholar, wise, knowing, bookman, pundit

n. purchase, something which has been purchased, act of purchasing, act of buying

Fransızca'da Alım : achat [le], acquisition [la]; charme [le]

Almanca'da Alım : Kauf; Charme , Weise(r), Wissenschaftler(in)

Rusça'da Alım : n. покупка (F), закупка (F), обаяние (N)

adj. закупочный