Alşimi nedir, Alşimi ne demek

Alşimi; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya

"Alşimi" ile ilgili cümle

  • "Alşimi birtakım metallerin bulunmasına yol açtığı için kimyanın gelişmesine katkıda bulunmuştur."

Alşimi hakkında bilgiler

Simya veya Alşimi; (Arapça'daki "alkheemee" kelimesinden gelir, İngilizce'ye "alchemy" olarak geçmiştir). Hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat'ı bünyesinde barındırır.

Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan'da, Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa'da simyaya ilgi duyulmuştur.

Batı simyası her zaman, kökleri ünlü simyacı Hermes Trismegistus'a uzanan ve bir felsefi-spiritüel sistem olan Hermetizm'le yakından bağlantılı olmuştur. Bu iki disiplin (simya ve Hermetizm) 17. yüzyılın önemli bir ezoterik ekolü olan Gül-haçlılar 'ın doğuşunda etkili olmuştur. Erken modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlarken simyanın mistik ve hermetik dalları modern spiritüel simyanın odak noktası olmaya başlamıştır.

 

Günümüzde simya, mistik, ezoterik ve sanatsal yönleri nedeniyle bilim tarihçileri ile filozofların ilgi alanına girmektedir. Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir.

Alşimi tanımı, anlamı:

Simya : Alşimi.

Alşimist : Alşimi ile uğraşan kimse, simyacı.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Altın : Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au).

Çevirmek : Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek. Yönetmek, idare etmek. İşlemek, yapmak. Bir durumdan başka duruma geçmek. Durdurmak. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek. Kâğıt oyunu oynamak. Döndürerek hareket ettirmek. Çevrilemek, tevil etmek. Çeviri yapmak. Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak. Geri göndermek. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. Bir şeyin yönünü değiştirmek.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

İngilizce : Hint-Avrupa dil ailesinden, İngiltere'de, biraz farklı biçimiyle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve İngiliz uygarlığını benimsemiş olan ülkelerde kullanılan dil, İngiliz İngilizcesi. Bu dille yazılmış olan.

 

Geçmiş : Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Arkada kalan hayat. Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları.

Doğan : Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

Diğer dillerde Alşimi anlamı nedir?

İngilizce'de Alşimi ne demek? : n. alchemy, medieval form of chemistry which focused on the transmutation of base metals into gold

Fransızca'da Alşimi : alchimie [la]

Rusça'da Alşimi : n. алхимия (F)