Alacaklının direnmesi nedir, Alacaklının direnmesi ne demek

Alacaklının direnmesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Kendisine yapılacak ödeme ya da verilecek nesne için borçlusunca kurallara uygun davranış ve işlemler yapıldığı halde alacaklısının bunları kabul etmemesi.

Alacaklının direnmesi kısaca anlamı, tanımı

Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve. İki ya da daha çok renkli. Çorum iline bağlı ilçelerden biri

Alacak : Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı. Alınması gerekli şey.

Alacaklı : Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı.

Diren : Dirgen.

Direnme : Direnmek işi.

Kabul etmeme : Bir ödeğin ilgisilince kabul edilmemesi.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Davranı : Bir oyuncunun sahnede yüz ya da gövde hareketleriyle bir anlatıma yönelmesi. Aristoteles'e göre, tragedyanın altı özelliğinden biri olan davranı'da yazarın tragedya kahramanında dört şey araması gerekir: a. Kahramanın davranışı iyi olmalı . b. Kahramanın davranışı doğru olmalı c. Kahramanın davranışı gerektiği gibi olmalı. d. Kahramanın davranışında bir bütünlük (birlik) olmalı. Sahnede bir oyuncunun yüz ya da gövde hareketleriyle bir anlatıma gitmesi. Bir görüşmede, görüşülenlerin araştırma konusundaki ilk yargılarında payı bulunan, görüşmecinin dış görünüşü ve yaklaşımından kaynaklanan kişisel durum.

 

Kendisi : Kendisi.

Etmeme : Az süt veren sağmal hayvan.

Davran : “. “Hazır ol, hazırlan” anlamında kullanılan bir isim. “İşe giriş, el at, başla” anlamında kullanılan bir isim. Hazırlık.”.

Borçlu : Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun, alacaklı karşıtı. Borcu kalmış olarak. Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan. Manevi bir yükümlülük altında bulunan.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Ödeme : Ödemek işi, tediye.

Davra : Saban kılıcını sıkan çivi.

Bunla : Bunlar.

Diğer dillerde Alacaklının direnmesi anlamı nedir?

İngilizce'de Alacaklının direnmesi ne demek ? : demure of the creditor