Alamet nedir, Alamet ne demek

Alamet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Alamet" ile ilgili cümle

  • "İnsanlığın belli bir sonuca yöneldiğini gösterir hiçbir alamet yok." - C. Meriç

Yerel Türkçe anlamı:

Alamet, belirti

Alamet isminin anlamı, Alamet ne demek:

Erkek ismi olarak; Belirti, iz.

Alamet tanımı, anlamı:

Alametifarika : Ayırıcı nitelik, ayırıcı özellik.

Kıyamet alameti : İçinde yaşanılan durumu beğenmeyenlerin kullandığı bir söz. Kıyametin kopacağını önceden gösteren belirti.

Alametifarikalı : Alametifarikası olan.

Hayra alamet değil : Uğursuz sayılacak bir olay için kullanılan bir söz.

Belirti : Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane.

İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet.

Büyüklük : Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Büyük olma durumu. Ululuk. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

İrilik : İri olma durumu.

Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek.

 

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Nesne : Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

İz : Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit. Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti. Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser. Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare. Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare.

Nişan : Yılın dördüncü ayı, april.

Alametre : Alamana.

Alamettin : Kayseri şehrinde, Sarıoğlan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Alamet ile ilgili Cümleler

  • Bir sosyopatın alametifarikası, empatiden yoksun olmasıdır.
  • Karga, kötü alametli bir kuş kabul edilir.
  • Bu alâmetlerin anlamından emin misin?

Diğer dillerde Alamet anlamı nedir?

İngilizce'de Alamet ne demek? : n. sign, mark, symbol

n. sign, mark, augury, omen, presage, prognostication

Fransızca'da Alamet : énorme, marque, insigne

Almanca'da Alamet : n. Vorbedeutung

Rusça'da Alamet : n. признак (M), симптом (M), примета (F), знамение (N), предзнаменование (N), знак (M), значок (M), индикация (F)