Alaminüt yemek nedir, Alaminüt yemek ne demek

  • Kolayca hazırlanıp tüketilebilen yemek

Alaminüt yemek anlamı, kısaca tanımı:

Yemek : Isırmak. Yasal yoldan cezalandırılmak. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Kandırmak. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Ağızda çiğneyerek yutmak. Yemek yeme, karın doyurma işi. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Birine alacağını vermemek, ödememek. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Başkasının parasını harcamak.

Kola : Kolalama. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.

Kolayca : Oldukça kolay. (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden.