Albania türkçesi Albania nedir

  • Arnavutluk.

Albania ile ilgili cümleler

English: Do you speak Albanian?
Turkish: Arnavutça konuşabiliyor musunuz?

English: Tirana is an Albanian town.
Turkish: Tiran bir Arnavut kentidir.

English: Kosovo is the heart of Albania!
Turkish: Arnavutluk'un kalbi Kosova'dır.

English: The nature is very rich in Albania.
Turkish: Arnavutluk'ta doğa çok zengindir.

English: Tirana is in Albania.
Turkish: Tirana Arnavutluk'tadır.

Albania ingilizcede ne demek, Albania nerede nasıl kullanılır?

Greater albania : Büyük arnavutluk.

Republic of albania : Arnavutluk. Arnavutluk cumhuriyeti. Güneydoğu avrupa'da balkan yarımadası'nın adriyatik kıyısında bulunan cumhuriyet.

Albanian : Arnavutluklu. Arnavutça. Arnavut.

Albanian capital : Arnavutluk başkenti.

Albanian citizen : Arnavutluk vatandaşı. Arnavutluklu (güney avrupa ülkesi).

Albanians : Arnavut. Arnavutlar. Arnavutça.

Linea alba suture : Linea alba dikişi. Ak çizgi dikişi. Küçük hayvanlarda ak çizgiye uygulanan dikiş yöntemi, linea alba dikişi.

Pulpa alba : Dalakta lenf folikülleri ve lenfoid dokunun oluşturduğu kordonlar. beyaz pulpada t ve b lenfositler, plazma hücreleri, makrofajlar ve antijen sunan hücreler bulunur. Beyaz pulpa.

Linea alba disease : Ak çizgi hastalığı. Linea alba hastalığı. Ak çizgi düzeyinde paries ungulae ile solea ungulae’nin birbirinden ayrılması, linea alba hastalığı.

 

Albany slip : Albany çamuru. New york albany yakınlarında çıkarılan bir çeşit sıvı çamur (seramiklerde koyu kahverengi cila olarak kullanılır).

İngilizce Albania Türkçe anlamı, Albania eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Albania ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Albanian capital : Arnavutluk başkenti.

Balkan peninsula : Balkan yarımadası. Balkanlar. Güneydoğu avrupa'da balkan dağları'nı da içine alan yarımada.

Albanian : Arnavutluklu. Arnavutça. Arnavut.

Epirus : Epir.

Balkans : Balkanlar. Balkan devletleri.

Tirana : Arnavutluğun başkenti. Tiran.

Republic of albania : Arnavutluk cumhuriyeti. Güneydoğu avrupa'da balkan yarımadası'nın adriyatik kıyısında bulunan cumhuriyet.

Albania synonyms : durres, durazzo.