Alev rengi nedir, Alev rengi ne demek

  • Alev kırmızısı.
  • Bu renkte olan

Alev rengi anlamı, kısaca tanımı:

Alev : Aşk ateşi. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama. Sıcaklık. Kıvılcım.

Kırmızı : Al, kızıl renk. Bu renkte olan.

Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Alev kırmızısı : Parlak kırmızı renk, alev rengi. Bu renkte olan.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.