Alfabe; bir dil bilgisi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 

"Alfabe" ile ilgili cümle

 • "Alfabe dönüşümü halkın okumayı kolay sökmesi içindi." - N. Cumalı
 • "Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur." - H. Taner

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

Bakınız: abece

Dil bilgisi olarak anlamı:

Dillerin başlıca seslerini yazıda karşılayan işaretlerin tümü: Türk alfabesi, Latin alfabesi, Rus alfabesi ve benzeri

Gramer anlamı:

Bir dilin seslerini yazıya geçirmek için kullanılan işaretlerin tümü, itibarî ve belirli bir sıraya konmuş harfler topluluğu. Kaynaklandıkları asıllara göre Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Lâtin alfabesi, Kiril alfabesi, İbrani alfabesi, Çin alfabesi, Japon alfabesi gibi alfabeler vardır. Ayrıca belirli alfabe sistemlerine dayandırılarak geliştirilmiş millî alfabeler ve transkripsiyon alfabeleri vardır: Lâtin alfabesi temelinde Türk millî alfabesi, Türk transkripsiyon alfabesi ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

Daha özel olarak sesleri gösteren işaretler dizgesi (ALFABEMSÎ, Alphabe-tiforme).

Bir dili yazmak için kullanılan her türlü işaretler dizgesi.

Azerbaycan Türkçesi: älifba; Türkmen Türkçesi: elipbiy; Gagauz Türkçesi: alfavit ~ alfabet; Özbek Türkçesi: alifbo;Uygur Türkçesi: elipbä; Tatar Türkçesi: élifba; Başkurt Türkçesi: alfavit; Kmk: alipba ~ alfavit; Krç.-Malk.:alfavit; Nogay Türkçesi: elîppe; Kazak Türkçesi: alfavit ~ älipbiy; Kırgız Türkçesi: alfavit; Alt: alfavit ~tanmalık; Hakas Türkçesi: alfavit; Tuva Türkçesi: alfavit; Şor Türkçesi: alfavit;Rusça: alfavit

İngilizce'de Alfabe ne demek? Alfabe ingilizcesi nedir?:

alphabet

Fransızca'da Alfabe ne demek?:

alphabet

Alfabe tanımı, anlamı:

Abece : Başlangıç. Alfabe.

Alfabe dışı : Bir milletin alfabesinde bulunmayan.

Alfabe sırası : Kişi veya kitap adlarının sıralanmasında başvurulan düzen, abece sırası, alfabetik sıralama. Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi, abece sırası, alfabetik sıralama.

Sesçil alfabe : Bir konuşmanın ses özelliklerini ayrıntılı olarak gösteren alfabe.

Arap alfabesi : Genellikle Müslümanlar tarafından kullanılan, sağdan sola doğru yazılan alfabe.

Kiril alfabesi : Slavlar için IX. yüzyılda Yunan harflerine dayalı olarak düzenlenmiş alfabe.

Mors alfabesi : Telgrafçılıkta kullanılan, nokta ve çizgilerden oluşan alfabe.

Parmak alfabesi : İşitme engellilerce kullanılmak üzere her harf için parmakların değişik durum alması ile oluşturulan alfabe.

Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).

Alfabetik : Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel.

Alfabetik katalog : Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog.

Alfabetik sıralama : Alfabe sırası.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Dizi : Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Dizi film. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri.

Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod.

Tanıt : Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci. Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet.

Okuma : Okumak işi, kıraat.

Öğrenme : Öğrenmek işi.

Kitap : Herhangi bir konuda yazılmış eser. Kutsal kitap. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

Alfabe yazısı : Bir dildeki kelimelerin seslerini, o dilde kullanılan ve her biri belirli işaretlere bağlı harflerle gösteren yazı türü. Bu yazı türü kısmen göreceli ses değerlerine dayanır. Türkçenin, Almancanın, Fransızcanın, İngilizce ve İtalyancanın yazı sistemlerinde olduğu gibi. krş. sesçil alfabe, sesçil yazı (çevriyazı), ses yazısı.

Alfabe ile ilgili Cümleler

 • Japon dilinin üç farklı alfabesi var: hiragana, katakana ve kanji.
 • Mısır dili 1.yüzyılda Yunan alfabesi kullanarak yazılmaya başladı.
 • Esperanto alfabesi 28 harflidir: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
 • Komşularımı görmedim ama bana geceleri Mors alfabesiyle mesaj yolladılar.
 • Kiril alfabesini öğrenmek çok kolaydır ama Kiril alfabesiyle yazılmış metinleri akıcı bir biçimde okumak Rusçayı yeni öğrenenler için çok zordur.
 • Esperanto alfabesinde 28 harf vardır: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
 • Alfabe devrimi yaptık, şapka devrimi yaptık ama harflere şapka takın demedik.
 • Japon yazım düzeni çok karmaşıktır, iki binden fazla karakteri olan üç tane alfabe vardır.
 • Esperanto alfabesi 28 harften oluşur: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
 • Alfabenin 30. harfi karaktersizliğin geçti mi diye bir şey okudum da bence yazanın karaktersizliği baki.

Diğer dillerde Alfabe anlamı nedir?

İngilizce'de Alfabe ne demek? : n. Abc, alphabet, primer; fundamentals

Fransızca'da Alfabe : abc [le], alphabet [le]

Almanca'da Alfabe : n. Abc, Abece, Alphabet, Elementarbuch

Rusça'da Alfabe : n. азы (PL), алфавит (M), азбука (F), букварь (M), письменность (F)

adj. азбучный

Alfabe ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Alfabe nedir? Alfabe ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Alfabe tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Alfabe hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...