Alfabetik nedir, Alfabetik ne demek

Alfabetik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel

Alfabetik hakkında bilgiler

Alfabetik, alfabe sırasına göre dizilmiş, abecesel demek olup bir sıralama usulüdür. Genellikle indekslerde, ansiklopedilerde kullanılır. Ayrıca şuralarda da yaygındır: Katalog, bibliyografya, sözlük, kütüphane fişleri, ve bazı arama motorları.

Alfabetik ile ilgili Cümleler

  • Öğretmen öğrencileri alfabetik sırayla çağırdı.
  • Öğrencilerin isimlerini alfabetik sıraya göre sınıflandırmalıyız.
  • Bu listeyi alfabetik sıraya koy.
  • İsimler alfabetik sıraya göre listelenmiş.
  • Tüm isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Alfabetik kısaca anlamı, tanımı:

Alfabe : Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap. Bir işin başlangıcı.

Dizi : Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Dizi film. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri.

 

Abecesel : Alfabetik.

Alfabetik katalog : Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog.

Alfabetik sıralama : Alfabe sırası.

Alfa : Yunan alfabesinin birinci harfi. Kuzey Afrika'da ve İspanya'da yetişen ve kâğıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki (Stipa tenacissima).

Demek : Oranlamak. Ummak. Söylemek, söz söylemek. Düşünmek. bir şey anlamına gelmek. Bir dilde karşılığı olmak. Bir işe kalkışmak, yeltenmek. inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü. öyle mi. yani, anlaşılan. Herhangi bir ses çıkarmak. Erişmek. Ad vermek. Saymak, kabul etmek. Herhangi bir kanıya, yargıya varmak.

Sıralama : Sıralamak işi.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

İndeks : Gösterge. Dizin.

Ansiklopedi : Belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitap, bilgilik.

Yaygın : Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan. Sınırı genişlemiş.

 

Katalog : Kitabevi, yayınevi, kurum vb. kuruluşların yayınlarını, ürettikleri malları, eşyaları tanıtan, gösteren liste veya kitap, fihrist. Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist.

Göre : Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince.

Diğer dillerde Alfabetik anlamı nedir?

İngilizce'de Alfabetik ne demek? : adj. alphabetic, alphabetical, according to the order of the letters of the alphabet

Fransızca'da Alfabetik : alphabétique

Almanca'da Alfabetik : adj. alphabetisch

Rusça'da Alfabetik : adj. алфавитный