Algebra türkçesi Algebra nedir

Algebra ile ilgili cümleler

English: In algebra, we often replace numbers with letters.
Turkish: Cebirde, biz sık sık sayıları harflerle değiştiririz.

English: Kathleen is studying linear algebra.
Turkish: Kathleen lineer cebir çalışıyor.

English: Algebra is my favorite subject.
Turkish: Cebir benim en sevdiğim konudur.

English: Algebra is a branch of mathematics.
Turkish: Cebir matematiğin bir dalıdır.

English: The word 'algebra' has Arabic roots, right?
Turkish: Algebra kelimesi Arapça kökenlidir, değil mi?

Algebra ingilizcede ne demek, Algebra nerede nasıl kullanılır?

Algebra of logic : Mantık cebiri.

Algebra of propositions : Önermeler cebiri.

Abstract algebra : Soyut cebir.

Associative algebra : Birleşmeli cebir.

Banach algebra : Banach cebiri.

Matrix algebra : Matris cebiri. Dizey cebiri.

Commutative algebra : Değişmeli cebir. Komütatif cebir. Sırabağımsız cebir. Geçişli cebir.

Linear algebra : Cebir dalı (matematik). Doğrusal cebir. Lineer cebir.

Group algebra : Grup cebri. Öbek cebri.

Generated algebra : Üretilmiş cebir.

İngilizce Algebra Türkçe anlamı, Algebra eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Algebra ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Force : Yükseltmek (fiyat). Bir cismin durma ya da devinim durumunu değiştiren dış etken. (sı birimi newton'dur). Güç. Mecbur etmek. Irzına geçmek. Serada yetiştirmek. Kuvvet. Zorlamak. Turfanda yetiştirmek.

Mathematical : Matematikle ilgili. Doğru. Kesin. Tam. Matematiksel. Matematiğe ait.

Pure mathematics : Kuramsal matematik. Soyut matematik. Arı matematik.

Compulsion : Mecburiyet. İcbar. Zor. Baskı. Dürtü. Zorlama. Zorunluluk. Yükümlülük. Güçlü istek. Öznel zorlama.

Linear algebra : Lineer cebir. Doğrusal cebir. Cebir dalı (matematik).

Vector algebra : Yöney cebiri. Yöneysel cebir. Vektör cebiri.

Violence : Zecir. Hiddet. Zorbalık. Şiddet olayları. Vahşet. Tecavüz. Şiddet. Zorlama. Irza tecavüz.

Math : Matematik (amerikan ingilizcesi). Matematik (amer.). Matematiksel.

Vis : Güç. Taş dönel merdiven. Yetki. Kudret. Kuvvet.

Violences : Hiddet. Şiddet. Tecavüz. Zorlama. Irza tecavüz. Şiddet olayları. Zecir. Vahşet.

Algebra synonyms : coaction, duress, compulsions, duresses, maths, algebras, quadratics, science of numbers, algebraic, matrix algebra, mathematics, algebraical, the world of numbers.

Algebra ingilizce tanımı, definition of Algebra

Algebra kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : That branch of mathematics which treats of the relations and properties of quantity by means of letters and other symbols. It is applicable to those relations that are true of every kind of magnitude.