Algisit nedir, Algisit ne demek

Algisit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Algleri öldüren.

Teknik terim anlamı:

Alglerin çoğalmasını durdurucu madde.

Algisit kısaca anlamı, tanımı

Durdurucu : Kimi örtme işlemlerinde, yüzey bölgelerini örtmek için kullanılan özdek

Çoğalma : Çoğalmak işi, fazlalaşma, ziyadeleşme.

Durdur : Üveyik kuşu.

Algler : Su yosunları.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül.

Durdu : Uzun ömürlü olması, yaşaması istenen çocuklara verilen bir isim.

Çoğal : Çoğanın özellikleri ya da çoğabilim çözümlemelerine ilişkin olan.

Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri daha çok siyah renkli giysi. Belli bir ülke, alan ya da yerleşme biriminde yaşayan insanların sayısal toplamı. Çok, çok a, çok bulunur, çok vardır. Çocuk. Yavru.

Diğer dillerde Algisit anlamı nedir?

İngilizce'de Algisit ne demek ? : algicide, algiside