Alices türkçesi Alices nedir

  • Kuzey dakota eyaletinde şehir.
  • Teksas eyaletinde şehir.
  • Kadın ismi.

Alices ingilizcede ne demek, Alices nerede nasıl kullanılır?

Calices : Keis. Zarf. Kalises. Havuzcuk. Çanak, kadeh, kap. Kase biçiminde organ. Kaliks (çiçek). Çanak biçiminde organ. Çanak.

Calices opticus : Gözün gelişiminde göz kesesinin içe kıvrılmasıyla oluşan kese biçimindeki yapı. Optik kadeh. Göz kadehi. Göz gelişiminde göz kesesinin deriye bakan kısmında invaginasyonla ortaya çıkan çukur yapı.

Calices renales : Böbrek çanakçıkları. Kalises renales.

Chalices : Tas. Kadeh. Aşai rabbani ayininde kullanılan şarap kadehi. Kadeh şeklinde gonca. Ayinde kullanılan kadeh. Kupa. Kadeh biçiminde gonca.

Malices : Şer. Kötülük. Kasıt. Garez. Kin. Kötü niyet. Garaz. Melanet. Muziplik. Fesat.

Malice aforethought : Taammüt. Cürmü kast. Kasıt. Taammüd.

Bear malice : Kin beslemek.

Alice : Kuzey dakota eyaletinde şehir. Teksas eyaletinde şehir. Bir kadın adı. Kadın ismi.

Malice prepense : Taammüd. Kasıt. Taammüt.

Malice registration : Başkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım. Kötü amaçla kütüğe yazım.

İngilizce Alices Türkçe anlamı, Alices eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alices ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Aliveness : Dirilik. Canlılık. Diri olma durumu. Farkındalık.

Live : Hayatta kalmak. Sürmek (yaşam veya ömür). İkamet etmek. Yaşamak (hayat). Hayatın tadını çıkarmak. Naklen. Geçinmek. Yaşamak. Elektrik akanının geçmekte olduğunu belirtir deyim. elektrik tehlikesine karşı uyarı. Akım açık.

[#amber Amber] : Mrna'daki üç bitirme kodonundan uag kodonu. Taşıllaşmış bir çeşit bitkisel reçine. Bir kadın ismi. Kehribar rengi. Biyoloji, jeoloji alanlarında kullanılır. Koyu sarı. Amber. Bal rengi. Kehribar.

Adrian : Birleşik devletler'de pek çok şehrin adı. Bir kadın adı. Georgia eyaletinde şehir. Minnesota eyaletinde şehir. Michigan eyaletinde şehir. Pek çok tarihi katolik kişinin adı. Missouri eyaletinde şehir. Erkek ismi. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri.

Animation : Canlılık. Şevk. Canlandırma. Heyecan. Yaşam. Animasyon. Ruh. Canlılık, hayatiyet. Çizgi film yapma.

Alicia : Bir kadın adı (alice'nin bir biçimi).

Abbott : Bir erkek ismi. Bir erkek adı. Bir soyadı.

Animate : Yaşam bulmak. Can vermek. Hayat vermek. Canlandırmak. Canlı. Hayat bulmak. Neşelendirmek. Canlılık kazandırmak. Anime etmek. Yaşayan.

Argyle : Örgüde kullanılan baklava deseni. Baklava biçimli örme çorap. Baklava desenli. Missouri eyaletinde yerleşim yeri. Missouri eyaletinde şehir. Georgia eyaletinde yerleşim yeri. Minnesota eyaletinde şehir. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Baklava dokulu.

Abilene : Orta kansas'ta bir şehir (abd). Orta texas'ta (abd) bir şehir. Kansas eyaletinde şehir.

Alices synonyms : liveborn, alvin, agnes, addison, andrea, amies, lively, abernathy, ames, abigail, alice, amarillo, albany, agatha, adelaide, life, amess, amyss, living, ambers, amelia, alexa, argyles, viable, alexandra, amy, vitality, allen, vital, alamo.

 

Alices zıt anlamlı kelimeler, Alices kelime anlamı

Dead : Uyuşuk. Işığı hızla azaltarak söndürme. Ölü (renk). Ölü zaman. Çıkmaz. Işığı öldürmek. Cansız. Ölü. Çok.

Inanimate : Sıkıcı. Ölü. İnanimat. Ruhsuz. Sönük. Dirimsiz. Donuk. Cansız.

Dull : Fersiz. Kör. Sıkıcı. Körletmek. Tatsız. Ruhsuz. Donuk. Sersem. Körleşmek. Ağır.