Alike türkçesi Alike nedir

 • Farksız.
 • Aynı.
 • Eşit bir şekilde.
 • Fark gözetmeden.
 • Benzer şekilde.
 • Birbirine benzer.
 • Hem.
 • Benzer olarak.
 • Benzeyen.
 • Benzer.
 • Aynı şekilde.

Alike ile ilgili cümleler

English: The twin sisters are alike as two peas in a pod.
Turkish: İkiz kız kardeşler bir zarftaki iki bezelye kadar benziyorlar.

English: The twins are so much alike that I can not distinguish one from the other.
Turkish: İkizler o kadar benziyorlar ki birini diğerinden ayırt edemiyorum.

English: "Have you ever been told that you look like Moustapha Cruise?" "Ah, people tell me that sometimes, but I don't think we look alike at all myself."
Turkish: Hiç Mustafa Cruise'a benzediğin söylendi mi? " " Ah, insanlar bazen onu bana söylüyor, ama bizim kendimize benzediğimizi sanmıyorum."

English: The twin girls are so much alike that I can't tell one from the other.
Turkish: İkiz kızlar o kadar çok benzerler ki birini diğerinden ayıramıyorum.

English: The twins are as alike as two peas in a pod.
Turkish: İkizler bir zarftaki iki bezelye kadar benzerler.

Alike ingilizcede ne demek, Alike nerede nasıl kullanılır?

Must look alike : Birörneklik kuralı. Oturma alanlarındaki yapıların birbirine benzemesini gerekli kılan ve kentbiliminde bölgeleme, yapıtasar ve güzelduyu denetimlerini içeren kural.

 

Not look alike : Birörnek olmama kuralı. Kentlerde, oturma alanlarındaki konutların birbirine benzemesinin yarattığı tekdüzeliği önlemeyi amaçlayan kentbilim ve bölgeleme kuralı.

Share and share alike : Eşit bir şekilde paylaşmak. Kardeş payı. Eşit haklara sahip olmak. Herşeyi ortak kullanmak. Herşeyi eşit bir şekilde dağıtmak. Eşit hisselere sahip olmak. Paylaşmak.

Alikeness : Benzeyiş. Benzerlik.

Lookalike : Kopya veya benzer veya ikiz.

Bialik : Haim nahman bialik (1873-1934). Haifa'nın (israil) güneyinde küçük bir kasaba. Kiriyat bialik. Bir soyadı. İsrail'in ulusal şairi. İbrani bir şair.

Belgrad pashalik : Belgrad paşalığı.

Palikinesia : Palikinezi.

Kiryat bialik : Haifa büyükşehir belediyesi sınırları içinde küçük bir kasaba (israil).

Malik : Bir erkek ismi. Allah'ın 99 isminden biri ( arapça'da tanrı). Bir soyadı. Küçük asya'nın bazı bölgelerinde bir toplum yada kasabanın lideri.

İngilizce Alike Türkçe anlamı, Alike eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alike ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Allied : Bağlaşık. Aynı türden. Aralarında anlaşma olan. Akraba. Birleşik. Birbirine bağlı. Müttefik. Birlik olan.

Alikeness : Benzeyiş. Benzerlik.

 

All one : Hepsi özdeş. Hepsi aynı. Hepsi bir.

Congruently : Aynı şekilde (geometri). Uyum içinde. Mutabık bir şekilde. Benzer bir şekilde. Buna bağlı olarak. Uyumlu bir biçimde. Ahenkle.

As well as : Hem de. Kadar. Hem ... hem de. Yanı sıra. Ek olarak. Kadar iyi. Birlikte. Olmakla birlikte. İle birlikte.

Identic : Eş. Ortak. Özdeş.

Comparable : Mukayese edilebilir. Karşılaştırılabilir. Kıyaslanabilir. Kıyas edilebilir. Kıyas götürür.

And also : Hem de. Bir de.

Congeneric : Aynı türden olan. Hemcins. Türdeş.

Tantamount to : İle aynı.

Alike synonyms : analogues, conformable, commensurably, likewise, analogously, also, akin to, similar, likeness, by the same token, just like, all of a piece, resembling, comme, identically, indifferent, similarly, approximating, closely, the same, kindreds, idem, analogic, correlatively, analog, heme, coequally, indiscriminately, indistinguishable, anyway, doublet, in kind, analogue.

Alike zıt anlamlı kelimeler, Alike kelime anlamı

Unalike : Farklı. Benzemeyen. Ayrı. Ayırt edilebilir.

Dissimilitude : Benzeşmeme. Başkalık. Fark.

Unlikeness : Farklı olma durumu. Benzemezlik. Benzeşmezlik. Olay, nesne ya da özellikler arasında ayrımlar gözetmeye yarayan ayrıtsal uzaklık. Farklılık. Özdeşmezlik. Benzemeyiş.

Alike antonyms : unlike.

Alike ingilizce tanımı, definition of Alike

Alike kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Equally. Similar. In the same manner, form, or degree. Without difference. As, we are all alike concerned in religion. In common. Having resemblance or similitude.