Alkol nedir, Alkol ne demek

Alkol; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Alkol" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Nefesleri alkol kokan bu kimseler pis paçavralar giyinmişlerdi." - P. Safa

Biyoloji'deki anlamı:

Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, CH3 - CH2 - OH formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı.

İngilizce'de Alkol ne demek? Alkol ingilizcesi nedir?:

alcohol

Osmanlıca Alkol ne demek? Alkol Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

küul

Alkol hakkında bilgiler

Alkol, karbon atomuna doğrudan bir -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel ad. Genel formulü CnH2n+1OH olan mono alkoller, alkollerin önemli bir sınıfıdır. Bunlardan etanol (C2H5OH), alkollü içeceklerde bulunan türüdür. Genellikle alkol kelimesi ile etanol kastedilir ki yeni fermente olmuş birada etanol oranı %3 - %5 arasında iken şarapta %12 - %15 arasındadır.

 

Türkçeye Fransızca alcool sözcüğünden geçen alkolün kökeni Arapça al-kuhl (kara toz) sözcüğüdür. Arapçada kuhl denen madde sürme yapımında kullanılan antimon sülfat ve kurşun sülfattır.

Alkol ile ilgili Cümleler

 • Alkolle ilgili ölümün dört ana nedeni vardır. Araba kazalarından ya da şiddetten yaralanma biri, karaciğer sirozu, kanser, kalp ve kan sistemi gibi hastalıklar diğerleri.
 • Alkollü içkileri her gün içmek istemiyordu. Fakat bira onun sevdiği içkisidir, bu yüzden o her gün alkolsüz bira içiyor.
 • Bir trafik polisinin yılbaşı gecesi uğraşmak zorunda kaldığı her on sürücüden beşi alkollüdür.
 • Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim.
 • Yemek yeme, su içme, uyuma, alkol almak, aşk yapmak bunların hepsi bir fizyolojik ihtiyaç ayıp günah neresinde bence yok.
 • Ali alkollü araba kullanma suçunu kabullendikten sonra Belediye Başkanlığı adaylığından çekildi.
 • Dünya Sağlık Örgütünün alkolün zararlı kullanımını azaltmak için bir planı var. Bu alkolle ilgili vergi yükseltme, alkol alacak yerlerin sayısını azaltma ve içme yaşını yükseltmeyi içermektedir. Yetkililer diğer önlemlerin etkili sarhoş sürücü yasalarını ve bazı alkol reklamlarını yasaklamayı içermektedir.
 • Neredeyse her gün alkolsüz bira içiyor çünkü bira onun en sevdiği içecek fakat her gün alkol içmek istemiyor.
 • "Sen alkolden hoşlanmıyor musun?" "Hayır, içki içmeyi severim. Sadece alkole karşı korkunç bir dayanıklılığım var."
 • Dünya Sağlık Örgütü alkolün kötü kullanımının dünyada ölümün ve sakatlığın önde gelen üçüncü sebebi olduğunu söylüyor.
 

Alkol anlamı, tanımı:

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

Şarap : Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, mey.

Etanol : Alkol.

Alkollü : Alkolden yapılmış. Sarhoş, içki içmiş (kimse).

Alkol duvarını aşmak : Çok sarhoş olmak.

Alkolmetre : Alkolölçer.

Alkolölçer : Sıvılardaki alkol oranını ölçmeye yarayan cihaz, alkolmetre. İçilen alkol miktarını ölçmeye yarayan araç, alkolmetre.

Asit alkol : Aynı anda asit ve alkol gruplarını içeren bileşikler.

Etil alkol : Alkol.

Alkolik : Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olan (kimse).

Alkolizm : Alkollü içkilere hastalık derecesinde düşkün olma durumu.

Alkolsüz : Alkol içilmeyen. Alkol içmeksizin. Alkolü olmayan.

Alkolsüzlük : Alkolsüz olma durumu.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Pancar : Bu bitkinin şeker elde edilen kalın ve etli kökü. Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris).

Patates : Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitki (Solanum tuberosum). Bu bitkinin toprak altında oluşan, nişastası çok, yenebilen yumruları.

Nişasta : Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde.

Şeker : Sevimli, cana yakın ve güzel. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı. Şeker hastalığı.

Dönüş : Dönme işi. Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

Ortay : Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi). Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).

Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Türlü : Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek. Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.

İçki : İçinde alkol bulunan içecek. Bu içeceği içme işi.

Alkol çıldırışı : Alışkanlık halinde ve aşırı derecede içki kullanmanın yarattığı ağır bir çıldırı.

Alkol dehidrogenaz : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.

Alkol dehidrojenaz, adh : Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimden biri.

Alkol fermantasyonu : Glikoliz yoluyla glikozun anaerobik koşullarda etanole dönüşümü, etanol fermantasyonu. Bazı karbonhidratların yıkılmasıyla oluşan piruvik asitten karboksil grubunun çıkarılmasıyla iki karbonlu asetaldehidin oluştuğu ve bunun da NADH’den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu maya ve bazı anaerob mikroorganizmalarda görülen fermantasyon tipi, etanol fermantasyonu.

Alkol fermentasyonu : Pirüvik asitten karboksil grubunun çıkarılması ile iki karbonlu asetaldehidin teşekkül ettiği ve bunun da NADH’ den elektron alması sonucu son ürün olarak etil alkolün oluştuğu, bazı aneorob organizmalar tarafından kullanılan bir metot.

Alkol mayalanması : (kimya)

Alkol tayini : Damıtılmış nörneklerde alkol miktarının ölçülmesiyle yapılan belirleme.

Alkolat : (kimya)

Alkolik fermantasyon : Glikozun etil alkole dönüşmesi sırasında oluşan ve mayalar için karakteristik olan fermantasyon biçimi.

Alkolle çökeltme : Etanol ve tuz yardımı ile DNA moleküllerinin yoğunlaştırılması.

Diğer dillerde Alkol anlamı nedir?

İngilizce'de Alkol ne demek? : adj. alcoholic, contains alcohol

n. alcohol, intoxicating liquid; spirits

Fransızca'da Alkol : esprit-de-vin [le], alcool [le]

Almanca'da Alkol : n. Alkohol, Geist, Spiritus, Sprit

Rusça'da Alkol : n. алкоголь (M), спирт (M)

adj. алкогольный