All knowing türkçesi All knowing nedir

All knowing ingilizcede ne demek, All knowing nerede nasıl kullanılır?

All : Berabere. Her iki taraf. Bütün. Tümünü. Tümüyle. Tüm. Ne var ne yoksa. Bütünüyle. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklarını bildiren deyim.

Knowing : Kurnaz. Şeytan. Bir şeyi anlamış ya da öğrenmiş bulunma. bir şeyi yapmaya alışmış olma, elinden gelme. tanıma, anımsama. Haberi olan. Bilme. Kültürlü. Bilgili. Anlayan. Akıllı. Haberdar.

All aboard : Herkes gemiye!.

All about : Her yerinde.

All abroad : Geri kafalı. Şaşkın. Çağdışı kalmış. Aklı karışmış.

All afire : Yanıp tutuşmuş.

All active templates : Tüm etkin şablonlar.

İngilizce All knowing Türkçe anlamı, All knowing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak All knowing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Savant : Mütebahhir. Bilgin. Hakim. Fikir adamı.

Pundits : Bilgin. Hintli bilge. Alimler.

Sapient : Akıllı. Ukala. Sözde akıllı. Zeki.

Sophisticates : Çokbilmiş. Entellektüel. Safsata karıştırmak. Karmaşık. Kültürlü. Hayat adamı. Saflığını bozmak. İleri. Bilgili kimse. Kaşarlanmış kimse.

Bookman : Kitapçı. Bilgin.

Erudite : Bilgin. Çok bilgili. Bilimsel. Bilgili. Muttali. Bilge. Engin bilgili. Mütebahhir. Hikmetli.

 

Learned : Bilge. Okumuş. Mississippi eyaletinde yerleşim yeri. Öğrenilmiş. Kültürlü. Bilgili. Öğrenilen. Çok okumuş. Bilgin.

Scholars : Okumuş kimse. Öğrenci. Burslu öğrenci. Bilginler. Bilim adamı. Bilgin. Bilge. Mektepli. Edip.

Omniscient : Bilge. Herşeyi bilen. İlahi bakış açısı.

Knowings : Haberi olan. Bilen. Akıllı. Bilgili. Şeytan. Açıkgöz. Haberdar. Arif. Kültürlü.

All knowing synonyms : scholarly person, smart ass, smarty, know all the answers, smart aleck, wise guy, scholar, the omniscient, wiseacres, sophisticate, wiseacre, smarties, savants, knowing, wiseguys, scientist, bookmen, sophisticating, pundit.