All of a piece türkçesi All of a piece nedir

All of a piece ingilizcede ne demek, All of a piece nerede nasıl kullanılır?

All : Tümünü. Her iki taraf. Her şey. Herkes. Berabere. Bütünüyle. Ne var ne yoksa. Her biri. Büsbütün.

Of : -dan. Hakkında. Karşı. In. Nin. -nın. -den. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. -nin.

A : Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. Atom ağırlığı. La (müzik terimi).

Piece : Yamalamak. Eklemek. Parça koymak. Kalıp. Kısa yazı. Yamamak. Parçalarını eklemek. Tane. Pare. Birleştirmek.

All of a size : Hepsi aynı büyüklükte.

All of a sudden : Apansız. Pattadak. Apansızın. Şırakkadak. Lappadak. Ani olarak. Birdenbire. Aniden. Birden. Ansızın.

Be all of a piece with : Uygun olmak. Aynı türden olmak. Aynısı olmak. İle aynı veya benzer özellikleri taşımak.

All of a tremble : Tir tir. Zangır zangır titreyen.

Be all of a tremble : Zangır zangır titremek. Tir tir titremek.

İngilizce All of a piece Türkçe anlamı, All of a piece eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak All of a piece ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Two of a kind : Bir türün ikisi. Benzer. Birbirinin aynısı. Aynı iki tür. Aynı tüyleri olan bir aradaki kuşlar. Eşleşen. Özdeş. Aynı cins.

 

Facsimile : Kopyalama. Tıpkı basım. Aynı basım. Tıpkısı. Kopya. Bir yazının ya da bir kitabın sayfa sayfa olduğu gibi fotoğrafı alınarak yapılan basımı. Suret. Faks. Belgegeçer.

Image : Benzetme. Simge. Heykel. Görüntü. Şekillendirmek. İzlenim. Çıkarımcı yolda uzancalı yordamlarda bir kavram yaratmak üzere kullanılan görsel anlatım ya da tasarımsal görünü. Hayal. İmaj. Gerçekle ilişkisi olmadığı halde insanın zihninde tasarlayıp canlandırdığı şey. ortada açık bir uyaran olmadan, eski bir duyusal-algısal yaşantının zihinde yeniden canlanan biçimi.

Fellow : Ahbap. Aynı dereceden kimse. Herif. Benzer. Akademi üyesi. Ortak. Adam. Hemcins. Eş. Bir bilim kurumunun üyesi.

Identically : Benzer biçimde. Özdeş olarak. Aynı şekilde. Aynen. Tamamen aynı şekilde.

To the life : Tıpkısının aynısı. Tamamıyla aslı gibi. Aynen.

According as : Tıpkı -diği gibi. Bağlı olarak. Aynen. -dıkça. -diği nispette. -dikçe. -e göre. -diği oranda. Göre.

Just as : Olduğu anda. Gibi. Tam o anda. Aynen. -iken. Nasıl ki.

All of a piece synonyms : to a hair, self same, facsimiles, in rem, fellowing, in kind, selfsame, idem, the same kind, identic, congment, same kind of, as is, for all the world as if, all over, the same, exactly like, identical, alike, all overs, doublet, all one, just like, one and the same, same, like, same kind, for all the world like, exactly, same as, to a t.