All one türkçesi All one nedir

  • Hepsi özdeş.
  • Hepsi bir.
  • Hepsi aynı.
  • Aynı.

All one ile ilgili cümleler

English: That small one is also mine.
Turkish: Şu küçük olan da benimki.

English: There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.
Turkish: Ne Musevi, ne de musevi olmayan, ne köle ne de özgür vardır, ne erkek ne de dişi vardır, zira Mesih İsa'da hepiniz birsiniz.

English: You may take either the big box or the small one.
Turkish: Ya büyük ya da küçük kutuyu alabilirsin.

English: Use the small one.
Turkish: Küçük birini kullan.

English: We are all one on that point.
Turkish: Biz bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz.

All one ingilizcede ne demek, All one nerede nasıl kullanılır?

All : Her iki taraf. Tamamen. Tümünü. Bütünüyle. Her şey. Tümüyle. Büsbütün. Herkes. Her. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklarını bildiren deyim.

One : Birisi. Bir (sayı olarak). Bir sayısı. Aynı. İnsan. 1. Tek. Kimse. Biri. Bir.

All aboard : Herkes gemiye!.

All about : Her yerinde.

All abroad : Aklı karışmış. Geri kafalı. Şaşkın. Çağdışı kalmış.

All afire : Yanıp tutuşmuş.

All active templates : Tüm etkin şablonlar.

İngilizce All one Türkçe anlamı, All one eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak All one ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

All of a piece : Tıpkı. Aynı tür. Tıpatıp.

For all the world as if : -mış gibi. Tıpkı.

Facsimiles : Kopyalama. Kopya. Aynı basım. Tıpkıbasımlar.

Just like : Tıpkı.

Like : -in özelliği. Rağbet etmek. Hoşuna gitmek. Gibi. İstemek. Hazzetmek. Benzeri. Beğenmek. Beğeni duymak.

Idem : Aynı yazar.

All the same : Fark yok. Farketmez. Ne olursa olsun. Buna karşın. Gelgelelim. Bununla birlikte. Yine de.

There is no difference : Aynı şey. Fark etmez. Fark yok.

Identically : Benzer biçimde. Tamamen aynı şekilde. Özdeş olarak. Aynı şekilde. Aynen.

All one synonyms : in rem, facsimile, identical, doublet, in kind, image, alike, identic.