All over the place türkçesi All over the place nedir

All over the place ile ilgili cümleler

English: Ali drove Mary all over the place.
Turkish: Ali Mary'yi her yere götürdü.

English: I've been all over the place.
Turkish: Şehrin her yerinde bulundum.

All over the place ingilizcede ne demek, All over the place nerede nasıl kullanılır?

All : Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durumda olduklarını bildiren deyim. Tümü. Herkes. Büsbütün. Berabere. Tamamen. Tümüyle. Ne var ne yoksa. Her.

Over : Yukarıda. Üzerinden. Üzerine. Yukarıya. Fazladan. Bitmiş. Devirmek. Üstüne. Fazla. Sona ermiş.

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık.

Place : Vermek (para). Yer. Hane. Sıra. Kim olduğunu çıkarmak. Makam. Kutsal olarak nitelenen, içinde ya da çevresinde dinsel, büyüsel, geleneksel, törensel işlemler yapılan, toplantılar düzenlenen alan, düzlük, dağ, tepe, orman vb. her biri. bk. adak, kurban. Ev. Yazdırmak. Yerleştirmek.

All over the : Bütün. Tüm.

All over the island : Adanın her yeri.

 

All over the shop : Karman çorman. Düzensizlik içinde olmak. Kargaşa içinde. Çok karışıklık. Karmakarışık.

All over the land : Yurt genelinde. Tüm ülkede. Her yerde. Ülke çapında. Ülkenin her yerinde.

All over the country : Yurt genelinde. Tüm ülkede. Ülkenin her yerinde. Ülke çapında.

İngilizce All over the place Türkçe anlamı, All over the place eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak All over the place ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disheveled : Darmadağınık. Düzensiz. Karmakarışık (saç). Dağıtılmış. Darmaduman. Karmakarışık.

Snafued : Darmadağın etmek. Karmakarışık. Karmakarışık etmek.

Farraginous : Karışmış. Düzensiz. Karışık. Farklı materyallerden oluşturulmuş.

Everywhere : Dağ taş. Yedi mahalle. Her taraf. Yedi iklim dört bucak. Her tarafta. Her yere. Sağda solda.

All over : Aynen. Her yönden. Bitik. Bitmiş. Yeniden. Tıpkı. Tekrar. Baştan.

Desultory : Kopuk. Bağlantısız. Jüyesiz. Gelişigüzel. İstikrarsız. Tertipsiz. Amaçsız. Rasgele. Düzensiz.

At every turn : İstisnasız. Her defasında. Her defa. Her an. Her keresinde. Her fırsatta. Her seferinde.

Anyplace : Nerede olursa olsun. Herhangi bir yer.

All the ins and outs of : Tüm ayrıntılar (bir konunun veya işin). Girdisi çıktısı. Her tarafı (bir yerin). Her yeri (bir yerin). Her taraf.

Crabbiest : Huysuz. Sinir. Dırdırcı. Aksi. Gıcık.

All over the place synonyms : every place, crabby, snafuing, cuffy, snippy, confused, botchy, the whole wide world, abroad, clarty, blowsy, everyplace, crabbed, anywhere, crabbier, snippier, diffuse, decentralized, snippiest, anywheres, chaotic, daggy, cluttered, far and near, fouled up, amorphous, disconnected, allover, all over the shop, allovers, botchier, adventitious, far and wide.