Alla nedir, Alla ne demek

Alla ile ilgili Atasözü veya Deyim

allah acısını unutturmasın : “Tanrı bu acıyı unutturacak daha büyük bir acı göstermesin” anlamında kullanılan bir söz.

allah akıl fikir (veya akıllar) versin : akılsızca bir davranışta bulunanlar için kullanılan bir söz.

allah aratmasın : yakınılacak bir durumda “Tanrı daha kötüsünü göstermesin” anlamında kullanılan bir söz.

allah artırsın : “Tanrı daha fazlasını versin” anlamında kullanılan bir söz.

allah bağışlasın : “Tanrı çocuğun sağlıkla büyümesini sağlasın” anlamında kullanılan bir söz.

allah bahtından güldürsün : evlenecek kıza mutluluk dilemek için söylenen bir söz.

allah bal mumu yakana bal mumu, yağ mumu yakana yağ mumu verir : “Tanrı bol harcayana bol, az harcayana az verir” anlamında kullanılan bir söz.

allah bana, ben de sana : “şimdi sana borcumu ödeyecek param yok, kazanırsam öderim” anlamında kullanılan bir söz.

allah belasını versin : birinin kötü bir duruma düşmesi istenildiğinde söylenen ilenme sözü.

allah beterinden saklasın (veya esirgesin) : “Tanrı daha kötü duruma düşürmesin” anlamında kullanılan bir söz.

allah bilir : “belli değil” anlamında kullanılan bir söz “bana öyle geliyor ki” anlamında kullanılan bir söz.

 

allah bilir ama kul da sezer : “bir işin nasıl bir sonuç vereceğini ancak Tanrı bilir ama insan da kafasını kullanarak aşağı yukarı bir tahminde bulunur” anlamında kullanılan bir söz.

allah (binbir) bereket versin : bir kazanç karşısında durumundan hoşnut olmayı belirten bir söz.

allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz : birinin çok yalancı olduğunu anlatmak için söylenen bir söz.

allah bir yastıkta kocatsın : yeni evlenenlere “birlikte yaşlanın” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü.

allah büyüktür : günün birinde hakkını alacağına, kendine yapılan haksızlıkların düzeleceğine inanmak gerektiğini anlatan bir söz.

allah canını alsın : birinin kötü bir duruma düşmesi istenildiğinde söylenen ilenme sözü.

allah cezasını vermesin (veya versin) : yarı şaka, yarı şaşma yollu bazen de öfke ile söylenen ilenme sözü.

allah dağına göre kar verir : “Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir” anlamında kullanılan bir söz.

allah derim : yapılan bir iş için sorulan “ne dersin?” sorusuna karşı “söyleyecek başka söz bulamıyorum” anlamında kullanılan bir söz.

allah dirlik düzenlik versin : “Tanrı aile huzuru versin” anlamında kullanılan bir söz.

allah dokuzda verdiğini sekizde almaz : “alın yazısı ne ise o olur” anlamında kullanılan bir söz.

 

allah dört gözden ayırmasın : “Tanrı, çocuğu yetim veya öksüz bırakmasın” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü.

allah düşmanıma vermesin : anlatılan bir kötülüğün büyüklüğü belirtilmek istendiğinde söylenen bir söz.

allah ecir sabır versin : başsağlığı için söylenen bir söz.

allah eksik etmesin : “Tanrı yokluğunu göstermesin” anlamında kullanılan bir söz birinin yaptığı hizmet anılırken ona teşekkür yollu söylenen bir söz.

allah eksikliğini göstermesin : pek gerekli olan bir şeyin kusuru anlatılırken, öyle de olsa onun varlığına şükredildiğini anlatan bir söz.

allah emeklerini eline vermesin : “Tanrı emeklerini boşa çıkarmasın” anlamında kullanılan bir söz.

allah esirgesin (veya saklasın) : “Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karşılaştırmasın!” anlamında kullanılan bir söz.

allah etmesin : olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenen bir söz.

allah gecinden versin : “uzun yıllar yaşayasın”' anlamında kullanılan iyi dilek sözü.

allah göstermesin : “Tanrı kötü bir durumla karşı karşıya bırakmasın” anlamında kullanılan bir söz.

allah gümüş kapıyı kaparsa altın kapıyı açar : “işi bozulan kişi umutsuzluğa düşmemeli, Tanrı'nın onu daha iyi bir işe kavuşturacağına inanmalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

allah hakkı için : ant içmek veya ant vermek için kullanılan bir söz.

allah halil ibrahim bereketi versin : “Tanrı çok versin, bereket versin” anlamında kullanılan bir söz.

allah hayırlı etsin : genellikle bir olay başlangıcında “Tanrı uğurlu etsin” anlamında kullanılan bir söz.

allah herkesin gönlüne göre versin : “Allah herkese içinden geçirdiği iyiliğe veya kötülüğü göre karşılık versin” anlamında kullanılan bir söz.

allah hoşnut olsun : bir kimsenin, kendisine iyiliği dokunan biri için kullandığı bir iyi dilek sözü.

bir kararda bir allah : “gücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan yalnızca Tanrı'dır” anlamında kullanılan bir söz.

düşmez kalkmaz bir allah : “insanların talihsizliklere uğraması olağandır” anlamında kullanılan bir söz.

evlenenle ev alana allah yardım eder : “evlenene ve ev yapana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah'ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir” anlamında kullanılan bir söz.

garip kuşun yuvasını allah yapar : “garip ve kimsesiz kişiye Tanrı yardım eder” anlamında kullanılan bir söz.

hay allah : şaşkınlık bildiren bir söz.

körün istediği bir göz, allah verdi iki göz : “istenilen şey fazlasıyla elde edildi” anlamında kullanılan bir söz.

medet allah : zor durumda kalındığında söylenen bir söz.

sayısını allah bilir : “o kadar çok ki saymakla bitmez” anlamında kullanılan bir söz.

söz bir, allah bir : verilen sözden dönülmeyeceğini anlatan bir söz.

ya allah : bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz.

yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak) : can sıkıcı bir durum, yüzünden belli olmak.

Alla anlamı, tanımı

Alla emri : Deprem, zelzele

Allaç : Karşı.

Allaf : Zahireci, aşlıkçı: Allaftan un aldık.

Allah : Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz.

Allah adamı : Saf, yüreği temiz kişi: Ne söylesen inanır, allah adamıdır. Doğru, dürüst, güvenilir adam. Bilgisiz, ahmak, saf adam.

Allah allah : Şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem. Türk askerinin hücum narası.

Allah aşkına : Ant vermek veya yalvarmak için “Allah'ını seversen” anlamında kullanılan bir söz.

Allah bullah : Karmakarışık, altüst.

Allah devesi : Uzun bacaklı ve gövdeli, yeşilimsi kül renkli kanatları olan ve çekirgeye benziyen bir çeşit böcek. Gövdesi küçük, ayakları çok uzun, kül renkli, örümceğe benzer bir böcek.

Allah ekmeği : İlkbaharda, çokça yağmur sonu, taş ve kayalık yerlerde görülen mantar cinsinden, köksüz ve çocuklar tarafından yenen bir çeşit bitki.

Allah emri : Deprem, zelzele.

Bismillah ya allah : Bir işe girişme sırasında sarf edilen bir söz.

Corpora allata : Böceklerde larva evresinden pupa ve ergine geçiş süresince etkili olan gençlik (juvenil) hormonunu salgılayan iç salgı bezi. Gençlik hormonu bezi.

Resur allah : Resulu'llah.

Allah vergisi : Tanrı vergisi.

Allah yapısı : İnsanlar tarafından yapılmamış olan.

Allak bullak : Altüst, karmakarışık.

Allama : Allamak işi.

Allamak : Kırmızı duruma getirmek.

Allame : Çok ve derin bilgisi olan, çok bilgili.

Allameicihan : Çok bilgili.

Allamelik : Allame olma durumu.

Allanma : Allanmak işi.

Allanmak : Allama işi yapılmak.

Allaşma : Allaşmak durumu.

Allaşmak : Al duruma gelmek.

Diğer dillerde Alkongien anlamı nedir?

İngilizce'de Alkongien ne demek ? : algonkian