Ally türkçesi Ally nedir

Ally ile ilgili cümleler

English: Jale wants an ally to help her succeed.
Turkish: Jale başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor.

English: Ali is my ally at the company.
Turkish: Ali şirkette benim dostumdur.

English: I want to be your ally, not your enemy.
Turkish: Ben senin düşmanın değil, dostun olmak istiyorum.

English: I'll remain your ally no matter what happens.
Turkish: Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım.

English: An enemy of an enemy is not necessarily an ally.
Turkish: Bir düşmanın bir düşmanı mutlaka bir müttefik değildir.

Ally ingilizcede ne demek, Ally nerede nasıl kullanılır?

Ally oneself : Birleşmek. Katılmak.

Ally to : İttifak etmek. Birleşmek.

Allying : Katmak. Müttefik. Ticaret serbestliği. Dost. Birleştirmek. Birleşmek. Müttefik ülke. Arkadaş. Katılmak.

Allyl : Alil. Alil grubunu içeren (kimya).

Allyl alcohol : Allil alkol. Alil alkol.

Aboriginally : Başlangıçtan. En temel halinden. Asıl yerlisi olarak. Başlangıçtan itibaren.

Allylene : Alilen.

Abysmally : Derin bir biçimde. Sınırsız olarak. Berbat bir halde. Dipsiz bir biçimde.

Allyls : Aliller.

Allyl group : Alil grubu. Alil gurubu.

 

İngilizce Ally Türkçe anlamı, Ally eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ally ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Banders : Ortak. Başkalarıyla birleşen. Başkasıyla birleşen. Başkasıyla ittifak kuran.

Admixed : Karıştırmak. Harç katkı. Beton katkı. Katıp karıştırmak.

Amalgamated : Cıva ile karıştırmak. Karışmak. Karıştırmak. Cıvayla karıştırılmış.

Body politic : Siyasal yapı. Devlet kurumu. Siyasi teşekkül. Siyasi topluluk. Devlet. Siyasal kuruluş. Devlet oluşturan halk kitlesi. Organize olmuş toplum. Siyasi cemiyet.

Bedmates : Yatak arkadaşı. Yatak dostu. Yatağını başka biriyle paylaşan kimse.

Accreted : Büyümek. Yapışmak. Katılımlarla büyümek. Eklemek. Artmak.

Alinement : Sıralama. Ayarlama. Hiza. Sıralanmış olma durumu. Hizalama eylemi.

Amalgamating : Karıştırmak. Karışmak. Cıva ile karıştırmak.

Adhering : Üyesi olmak. Girmek. Bağlı olmak. Yapışmak. Bağlı kalmak. İltihak etmek. Bitiştirmek. Bağlanmak.

Comrade : Yazgı arkadaşı. Yoldaş.

Ally synonyms : res publica, affiliating, commonwealth, annexes, assembles, agree with, add, accedes, federating, beaning, at one, adheres, associate, accede, ally oneself, coalition, aggregate, agglutinate, am, unanimous, federate, adhere, alliance, affiliates, land, adjoins, bubbies, allied, aggregated, agrees, company, admixing, brother.

Ally zıt anlamlı kelimeler, Ally kelime anlamı

Nonalignment : Bir dünya gücüyle müttefik olmama durumu. Bloksusluk. Bağlantısızlık.

Foe : Hasım. Rakip. Düşman.

Ally ingilizce tanımı, definition of Ally

Ally kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A relative. [Bakınız: Alley], a marble or taw. A kinsman. Often followed by to or with. To unite, or form a connection between, as between families by marriage, or between princes and states by treaty, league, or confederacy.