Allyl alcohol türkçesi Allyl alcohol nedir

  • Allil alkol.
  • Alil alkol.

Allyl alcohol ingilizcede ne demek, Allyl alcohol nerede nasıl kullanılır?

Allyl : Alil. Alil grubunu içeren (kimya).

Alcohol : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doymuş karbon atomuna bağlı hidroksil grubu içeren bileşikler. Çakırözü. İçki. İspirto. Hidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu. Yapısında primer alkol özelliğinde, renksiz, uçucu ve tutuşabilir bir alkiloksit bulunan, ch3 - ch2 - oh formülüyle gösterilen damıtılmış sıvı. Alkol. İçkit. Alkollü içki.

Allyl group : Alil grubu. Alil gurubu.

Allylamine : Allilamin.

Allylamines : Allilamin. Alilaminler. Mantarlara karşı kullanılan naftidin ve terbinafin gibi ilaçlara verilen genel ad.

Allylene : Alilen.