Alpha ketoglutarate dehydrogenase türkçesi Alpha ketoglutarate dehydrogenase nedir

  • Alfa ketoglutarat dehidrogenaz.
  • Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, nad ve koenzim a’ dan süksinil coa, karbondioksit, nadh+h oluşturan enzim. sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Alpha ketoglutarate dehydrogenase ingilizcede ne demek, Alpha ketoglutarate dehydrogenase nerede nasıl kullanılır?

Alpha : Yunan abecesinin ilk harfi. Alfa. Pek iyi (brit. üniv.). New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Minnesota eyaletinde şehir. İllinois eyaletinde yerleşim yeri.

Dehydrogenase : Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından herhangi bir enzim. Dehidrojenaz.

Alpha ketoglutarate : Alfa ketoglutarat. Trikarboksilik asit devrinde, ara ürün olarak, 6 karbonlu molekülden oluşan 5 karbonlu molekül. Trikarboksilik asit döngüsünde ara ürün olan 6 karbonlu izositrattan oluşan 5 karbonlu alfa-ketoasit. Alfa-ketoglutarat. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

İngilizce Alpha ketoglutarate dehydrogenase Türkçe anlamı, Alpha ketoglutarate dehydrogenase eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alpha ketoglutarate dehydrogenase ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

 

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abattoir : Kesimevi. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdomen : Batın. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Alpha ketoglutarate dehydrogenase synonyms : a crochordon, abdominal ovariectomy, a dna, a clay, abdominal palpation, a c syndrom.