Alpha receptor blocker drug türkçesi Alpha receptor blocker drug nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Alfa almaç engelleyici ilaç.
  • Temel etkisini alfa almaçlarını kapatarak oluşturan ilaç, alfa reseptör engelleyici ilaç.

Alpha receptor blocker drug ingilizcede ne demek, Alpha receptor blocker drug nerede nasıl kullanılır?

Alpha : Pek iyi (brit. üniv.). Alfa. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Minnesota eyaletinde şehir. New jersey eyaletinde yerleşim yeri. Yunan abecesinin ilk harfi.

Receptor : Hücre içinde ya da üzerinde hormon, ilaç, virüs vb. nin özel olarak bağlandığı ve bazı hallerde özel bir hücre cevabının verilmesine yol açan veya bunların hücreye girmesini sağlayan, protein, glikoprotein ya da oligosakkaritlerden oluşan yer veya yapı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Alıcı sinir. Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçları. hücre içine veya üzerinde hormon, ilaç, virüs vb.nin özel olarak bağlandığı ve bazı durumlarda özel bir hücre cevabının verilmesine yol açan veya bunların hücreye girmesini sağlayan, protein, glikoprotein veya oligosakkaritlerden oluşan yer veya yapı. Almaç. Kabul edici. Reseptör. Alıcı. Algılayıcı sinir.

Blocker : Tutan şey. Önleyici. Bloke eden şey. Önleyen şey. Engelleyici. Bloke edici. Sıkıcı. Blok oyuncusu. Blok yapan oyuncu. Blokör.

 

Drug : İlaçla uyutmak. Uyuşturucu. Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, alıcının yararına değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan madde veya ürün. tıpta kullanılan ve biyolojik etkinliği olan saf bir kimyasal madde veya ona eş değer olan bitkisel veya hayvansal kaynaklı, standart miktarda etkin madde içeren karışım, hlk. mualecat, em, im. İlaç vermek. İçkisine ilaç katmak. Uyuşturucu vermek. Uyuşturucu ilaç katmak (yiyeceğe veya içeceğe). Ecza. Uyuşturmak. Uyuşturucu madde.

Receptor blocker drug : Reseptör bloke edici ilaç. Almaç engelleyici ilaç.

Alpha receptor : Alfa almaç. Alfa reseptör. Düz kaslı yapılar başta olmak üzere vücudun değişik bölümlerinde bulunan, uyarıldıklarında kasılmaya neden olan ve α1 ile α2 alt tipleri olan adrenerjik almaç, alfa reseptör.

Histamine receptor blocker drug : Histamin almaçlarını (h1, h2 vb.) kapatarak histaminin etkisini önleyen ilaç. Histamine almaç engelleyicisi ilaç.

İngilizce Alpha receptor blocker drug Türkçe anlamı, Alpha receptor blocker drug eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alpha receptor blocker drug ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

 

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdomen : Karın (böcek gövdesinde). Batın. Karnın altı. Karın. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak, eksen dışı. Eksendışı. Eksen dışı. Eksenden uzak. Abaksiyal.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Alpha receptor blocker drug synonyms : a amplitude mod, a clay, a crochordon, abdominal distention, a c syndrom, abdominal fat necrosis.