Alphanumeric code türkçesi Alphanumeric code nedir

  • Alfasayısal kod.
  • Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.
  • Abecesayısal düğüm.
  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi.

Alphanumeric code ingilizcede ne demek, Alphanumeric code nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric : Abece sayısal. Abecesayısal. Abeceli sayısal simge. Abeccsayısal. Alfanumerik. Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge. Alfasayısal. Alfanümerik. Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan. Harfler ve sayılardan oluşan.

Code : Yasa. Verinin kesikli bir biçimde gösterilmesini belirleyen ve hiçbir belirsizlik taşımayan kurallar kümesi. Şifre ile yazmak. Nice. Şifrelemek. Kanun haline getirmek. Simgeler vererek sınıflandırma işlemi. Nesneleri ya da bilgileri belirleyen ya da tanımaya yarayan sayısal simge. bk. niceleme. Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sosyoloji alanlarında kullanılır.

Alphanumeric coded : Alfasayısal kodlu. Alfasayısal kodlanmış.

Alphanumeric char : Alfasayısal karakter. Harf ya da sayı olabilen karakter.

Alphanumeric character : Alfasayısal karakterler. Harfler ve sayılar karakterleri. Abecesayısal karakter. Alfasayısal damga. Alfasayısal karakter.

 

Alphanumeric character set : Abecesayısal damga takımı. Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.

İngilizce Alphanumeric code Türkçe anlamı, Alphanumeric code eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric code ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Administrative data processing : Yönetsel veri işleme. Yönetsel bilgi işleme. Yönetimsel bilgi işlem. Yönetsel bilgi işlem. İdari veri işleme. Sayışımda ya da yönetimde kullanılan özdevimli bilgi işlem.

Alphabetic character set : Alfabetik karakter seti. Abecesel damga takımı. Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı.

Alphabetic data : Alfabetik data. Alfabetik veri. Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri. Abecesel veri.

Addressing : Ağ kaynaklarına ulaşım yöntemi (bilgisayar). Retorik. Adresleme. Hitap. Adres belirle. Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi. Hitabet. Sesleniş. Hitaben.

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Acess arm : Erişim kolu. Mıknatıslı tekerde, okuma/yazma kafasını erişilmek istenen adresin bulunduğu iz üzerine getirmek için ileri geri devinen kol. devinimsiz kafalı tekerlerde, her iz için ayrı kafa öngörüldüğünden bu kol bulunmaz, böylece kafanın iz üzerine varışı süresi, daha hızlı bir erişim için kazanılmış olur.

 

Address : Konuşma yapmak. Nutuk çekmek. Nutuk. Adres yazmak. Söylev vermek. Söz yöneltmek. Söylev. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Adres. (sorunların) üzerine gitmek.

Actual address : Hakiki adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Gerçek adres.

Accesibility : Erişilirlik. Erişilebilirlik. Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı.

Alphabetic word : Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük. Abecesel sözcük. Alfabetik sözcük.

Alphanumeric code synonyms : alphabetic code, algorithmic language, algol, alphabetic string, accounting machine.