Alteration türkçesi Alteration nedir

Alteration ingilizcede ne demek, Alteration nerede nasıl kullanılır?

Alteration of mark : Markayı başkalaştırma. Markayı biraz değiştirerek ya da başkalaştırarak kullanma.

Alteration of object : Bir hedefin değiştirilmesi. Bir amacın veya planın değişmesi.

Alteration switch : Dönüştürme anahtarı. Değiştirme anahtarı.

Menu alteration procedures : Menü değiştirme yöntemleri.

Alterations : Tahrifat. Başkalaşma. Değişiklik. Değişme. Tadilat. Değişim. Değiştirme.

Alterative inflammation : Değiştirici yangı. Dejeneratif ve nekrotik yangı.

Alterable memory : Değişebilir bellek.

Alterableness : Değişebilirlik. Değişkenlik. İstikrarsızlık. Değiştirilebilirlik.

Alterant : Değiştirilebilir. Değişken.

Alteratively : Değiştirici bir şekilde. Değişmeye eğilimi olan bir şey ile ilgili.

İngilizce Alteration Türkçe anlamı, Alteration eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alteration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Detachment : Kıta. Objektiflik. Çıkma. Bir oluşumun oturduğu, bulunduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması, dekolman. Sökme. Dekolman. Önyargısız olma. Yansızlık. Tarafsızlık. Çıkarma.

 

Birth : Köken. Soy. Neşet. Başlangıç. Doğum. Yeni bir bebeğin dünyaya geliş olayı. Nesil. Doğuş. Veladet.

Decease : Ölmek. Ölüm. Cavlağı çekmek. Hayatını teslim etmek. Vefat. Cartayı çekmek. Ölme. Vefat etmek.

Metamorphosis : Dokunun normal yapısını kaybetmesi, başkalaşma. larval formdan erişkin forma dönüşüm. monogenea, digenea, eucestoda, acanthocephala, pentastomida ve eklem bacaklılarda görülen bir veya daha fazla genç formun, erişkinlerin vücut yapısından belirgin olarak farklılık gösterdiği bir tür gelişimdir. Başkalaşım. Durum. Özdeğişimi. Don değiştirme. Olağandışı doku değişimi. Suret değiştirme.

Blow hot and cold : Hem sıcak hem soğuk esme. Daldan dala konmak. Daldan dala atlama. Fikir değiştirme. Kararsız olmak. Kararsız. Yanar-döner. Bir dediği bir dediğine uymamak. Duraksamak.

Revolution : Dönü. Devrim. Devre. Devir süresi. Dönüş. İhtilal. Dolanma. Kapalı bir yörünge üzerinde dolanıma devimini. Dönme. Bir cismin, bir nokta ya da başka bir cisim çevresinde yaptığı devim.

Interchange : Değiş tokuş. İki ya da daha çok yolun kesiştiği ve taşıt gidiş gelişinin değişimine olanak verecek biçimde dolaşım gereçleriyle düzenlenmiş kent kesimi. bk. düzeydeş geçit. Değiş tokuş etmek. Değiştokuş etmek. Takas. Değişim (arasında). Değiştirmek.

Surprise : Beklenmedik anda yakalamak. Sürpriz. Baskın. Birine sürpriz yapmak. Sürpriz yapmak. Şaşırtmak. Oyuna getirmek. Birini şaşırtmak. Şaşkınlık. Hayret ettirmek.

Avulsion : Kopma. Kökünden sökülme. Koparma. Sel basması sonucu arazinin bölünmesi. Kopmuş doku (tıp veya medikal terimi). Avülsiyon. Parça. Sökme.

 

Commutation : Kısa mesafede gidip gelen tren servisi. Tahvil. Cezayı hafifletme. Akım düzenleme. Bir işlemde iki öğenin değişikliğe yol açmadan birbirlerinin yerini alması. Sıradeğişim. Hafifletme ceza. Yerdeğişim. Hafifletme (ceza).

Alteration synonyms : genetic mutation, occurrent, tightening, loss of consciousness, counterchanged, lessening, sparkling, counterchange, impairment, alternation, commutations, acceleration, decrease, easing, fallbacks, fluctuation, chopping, conversion, transmutation, retrofits, occurrence, evolution, inversion, fallback, diversifications, play, changed, drop off, alternations, shimmer, proteus, twinkle, converting.

Alteration zıt anlamlı kelimeler, Alteration kelime anlamı

Acceleration : Hızlanma. Borçlunun, anlaşmaya uymaması yüzünden, alacaklının, süreden önce alacağını isteyebilmesi. Hız verme. Alacağı hızlandırma. Hız artması. Süratlenme. Vadeden önce muaciliyet kespetme. İvme. Hızlandırma. Bilgisayar, fizik, uzay, madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır.

Death : Azrail. Ecel. Ruhun gövdeden ayrılmasıyla açıklanan evrensel halk inancı. (ölüyü arıtmak ve öte dünyadaki hayata hazırlamak amacıyla birçok işlemlere başvurulmaktadır.) bk. arınma, öteki dünya. Katil. Tükeniş. Son. Vefat. Canlılarda yeniden başlamamak üzere bütün hayati olayların son bulması. mortalite. Canlılarda bütün hayati olayların son bulması. Ölüm.

Increase : Artış. Artışa geçmek. Eder artırımı. Artma. Büyümek. Üremek. Çoğalmak. Artırmak. Yükselmek. Zam yapmak.

Alteration antonyms : tightening, decrease, deceleration, birth, loosening.

Alteration ingilizce tanımı, definition of Alteration

Alteration kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act of altering or making different.