Alterations türkçesi Alterations nedir

Alterations ingilizcede ne demek, Alterations nerede nasıl kullanılır?

Alteration of mark : Markayı başkalaştırma. Markayı biraz değiştirerek ya da başkalaştırarak kullanma.

Alteration of object : Bir hedefin değiştirilmesi. Bir amacın veya planın değişmesi.

Alteration switch : Değiştirme anahtarı. Dönüştürme anahtarı.

Menu alteration procedures : Menü değiştirme yöntemleri.

Alteration : Değişim. Değişiklik. Değişmişlik. Başkalaşma. Değişme. Değişen şey. Tebdil. Tadilat. Değiştiri. Değiştirme.

Alterative inflammation : Dejeneratif ve nekrotik yangı. Değiştirici yangı.

Alterative : Değiştirici. Tedaviye ait. Değiştiren ilaç. Sağlığa yararlı. İyileştirici. Değiştiren. Sağlığa kavuşturucu. Tedavisel.

Alteratively : Değiştirici bir şekilde. Değişmeye eğilimi olan bir şey ile ilgili.

İngilizce Alterations Türkçe anlamı, Alterations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alterations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Detachment : Tarafsızlık. Yansızlık. Ayırma. Önyargısız olma. Dekolman. Sökme. Bir oluşumun oturduğu, bulunduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması, dekolman. Objektiflik. Kıta.

 

Madification : Modifikasyon.

Sublimation : Yükseltme. Uçunum. Ulvileştirme. Eğitim, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir maddenin katı halden sıvı duruma geçmeksizin direkt olarak gaz haline geçmesi. Donma ve buharlaşma gizli ısılarının toplamı olan ısı. Uçunlaşım. Bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirme. Süblimleşmek işi. Arıtma.

Wrangle : Tartışmak. Atışmak. Münakaşa ederek elde etmek. Ağız dalaşı. Çekişmek. Hırlaşmak. Münakaşa etmek. Dalaşmak. Gürültülü tartışma. Birbirini yemek.

Deformation : Normal biçimin veya yapının bozulması. Şekil değiştirme. Biçim bozukluğu. Çirkinleştirme. Biçim bozulması. Biçimsizleştirme. Bozunum. Bozulum. Bozulma, normal biçimini ve yapısını kaybetme, deformasyon.

Decease : Hayatını teslim etmek. Cartayı çekmek. Vefat. Vefat etmek. Ölme. Cavlağı çekmek. Ölmek. Ölüm.

Metamorphosis : Suret değiştirme. Başkalaşım. Dokunun normal yapısını kaybetmesi, başkalaşma. larval formdan erişkin forma dönüşüm. monogenea, digenea, eucestoda, acanthocephala, pentastomida ve eklem bacaklılarda görülen bir veya daha fazla genç formun, erişkinlerin vücut yapısından belirgin olarak farklılık gösterdiği bir tür gelişimdir. Olağandışı doku değişimi. Don değiştirme. Metamorfoz. Durum. Özdeğişimi.

Run in : Eklemek. İçeriye koşmak. Rodaj yapmak. Göğüs göğüse savaşmak. Yakalamak. (motoru) alıştırmak. Motoru alıştırmak. Yakalayıp hapse atmak. İçeri akmak. Tutuklamak.

Sparkling : Kıvılcım saçma. Akıllı. Işıltılı. Köpürme (içecek). Köpüren. Parlama. Pırıldayan. Köpüklü (şarap). Pırıl pırıl. Zeki.

 

Harm : Kötülük. Ziyan. İncitmek. Fena etmek. Zararı dokunmak. Fenalık etmek. Halel getirmek. Kötülük etmek. Zedelemek. Zarar.

Alterations synonyms : loss of consciousness, batrachomyomachia, genetic mutation, occurrent, dustup, amendment, adaption, deceleration, mutation, separation, change over, diversifications, evolution, transmutation, sex change, differentness, increase, adaptions, words, interchanged, alternation, interchanges, forgeries, shift, alternations, vagary, lessening, modification, variation, retrofit, metamorphoses, chopping, easing.

Alterations zıt anlamlı kelimeler, Alterations kelime anlamı

Acceleration : Vadeden önce muaciliyet kespetme. Süratlenme. Birim zamanındaki hız değişimi. Bilgisayar, fizik, uzay, madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır. Hızlanma. Birim zamandaki hız değişimi tutarı; hızın değişim hızı. Hız verme. Hız değişimi. Hızlandırma. Borçlunun, anlaşmaya uymaması yüzünden, alacaklının, süreden önce alacağını isteyebilmesi.

Death : Vefat. Helak. Bir canlının beyin, solunum ve dolaşım faaliyetlerinin dönüşümsüz olarak durması, tüm organ ve dokularındaki hücrelerin fiziksel ve kimyasal etkinliğini kaybetmesi nedeniyle yaşamın sona ermesi, eksitus, mors. Azrail. Ölüm. Canlılarda bütün hayati olayların son bulması. Ölme. Fevt. Yıkım. Ruhun gövdeden ayrılmasıyla açıklanan evrensel halk inancı. (ölüyü arıtmak ve öte dünyadaki hayata hazırlamak amacıyla birçok işlemlere başvurulmaktadır.) bk. arınma, öteki dünya.

Increase : Çoğalmak. Artma. Çoğaltmak. Eder artırımı. Yükseklik, herhangi bir mal ya da nesneye ilişkin değerin arttırılması. Artırmak. Zam yapmak. Artış. Arttırmak.

Alterations antonyms : tightening, decrease, deceleration, birth, loosening.