Aluminyum asetat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Formülü Al(CH3COO)3, mol kütlesi 204,1 olan, amorf beyaz toz. Isıtılınca parçalanır, suda çözünür. %5’lik çözeltisi antiseptik ve terlemeyi önleyici olarak kullanılır.

 

Aluminyum asetat anlamı, tanımı

Alum : Alma kapasitesi, istiap hakkı. Şap. Bakınız: alım

Aluminyum : Simgesi Al , atom numarası 13, atom kütlesi 26,98 g, atom yarıçapı 1,93Å, Al3+ iyon yarıçapı 0,57Å, e.n. 660 °C, k.n. 2460 °C, yoğunluğu 2,6989 g/mL ve tek kararlı izotopu (Al27), periyodik çizelgenin III A grup elementi olan, beyaz gümüş renkli, hafif, ısı ve elektriği iyi ileten bir metal. Metallik aluminyum kübik kafese sahiptir (a=4,0494 Å).Kısa ömürlü yapay radyoaktif izotopları da sentezlenmiştir.. Yüzeyi koruyucu aluminyum oksit tabakasıyla kaplıdır. Asit ve bazlarda çözünür. Toz aluminyum patlayıcılarda, roket yakıtlarında ve indirgen olarak kullanılır. Yer kabuğunda kütlece oksijen ve silisyumdan sonra üçüncü sıradadır (%8,80). Yüzlerce minerallerin bileşiminde mevcuttur. Sanayi öneme sahip olan aluminyum mineralleri; boksit Al(OH)3, alunit (Na,K)2SO4Al2(SO4)3.4Al(OH)3, nefelin (Na,K)2OAl2O3.2SiO2) ve kaolinit (Al2O32SiO2.2H2O)’dir.

Asetat : Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam.

Mol kütlesi : Molekülü oluşturan atomların kütlelerinin toplamı.

Antiseptik : Antisepsi yapmak için kullanılan (madde). Antisepsi özelliği olan (madde).

Önleyici : Yenimli ortamlarda ve temizleme işlemlerinde kullanılan çözeltilerin bileşimindeki asitlerin, metal yüzey üzerindeki etkilerini azaltmak ve yavaşlatmak için kullanılan özdek.

Çözünür : Bir çözgen içinde çözünme özelliği gösteren. Bir çözücü içinde az ya da çok çözünebilir özdek. Bir çözen içinde çözünme özelliği gösteren.

Terleme : Terlemek işi. Yaprakların gözeneklerinden buhar biçiminde su kaybetmeleri.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

Parçal : Kesinti, ulak. Kalan, faiz: Niye paranın parçalını alıyı?.

Formül : Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

Beyaz : Ak, kara, siyah karşıtı. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Bu renkte olan. Beyaz ırktan olan kimse. Beyaz zehir.

Amorf : Biçimsiz.

Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği. Kitle.

Parça : Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan ya da artakalan şey. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Nesne. Tane. Güzel, alımlı kız veya kadın. Müzik eseri. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Pasaj.

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Olar : Onlar. Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Anti : Yunanca karşı anlamında ön ek. Karşı, zıt.

Parç : Şişman adam. Topraktan yapılmış yoğurt kabı. Emzikli testi, topraktan yapılmış ibrik. Bakır su tası. Bakır su tası, maşrapa. Su tası. Bakır su bardağı. (Başkışla Karaman Konya).

Suda : Baş ağrısı.

Diğer dillerde Aluminyum asetat anlamı nedir?

İngilizce'de Aluminyum asetat ne demek ? : aluminium acetate

Aluminyum asetat ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Aluminyum asetat nedir? Aluminyum asetat ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Aluminyum asetat tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Aluminyum asetat hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...