Alyuvar çökme hızı nedir, Alyuvar çökme hızı ne demek

Alyuvar çökme hızı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Pıhtılaşması önlenmiş bir kanda, alyuvarların belirli bir zaman biriminde yer çekimi etkisiyle milimetre olarak çöktüğü mesafe, sedimentasyon. Bir hastalığın tanısından çok gidişatı hakkında bilgi verir.

Alyuvar çökme hızı tanımı, anlamı

Alyuvar : Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit

Çökme : Çökmek işi. Boya içindeki pigmentin ve dolgu maddelerinin zamanla kabın dibinde tortu oluşturması. Bir kısım yerin alttan yıkılarak alçalması.

Sedimentasyon : Tortu oluşması, çökelme. Bir sıvının içerdiği maddelerin dibe çökmesi olayı. Alyuvar çökme hızı.

Zaman birimi : Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı.

Pıhtılaşma : Sıvı durumdan pıhtı durumuna geçme, pıhtılaşmak işi.

Yer çekimi : Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi.

Milimetre : Bir metrenin binde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, milim.

Bir zaman : Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle. Belirli bir süre, biraz.

Hakkında : İlgili olarak, üzerine.

Sediment : Suda çözünmeyen, asılı hâlde duran taş, toprak parçacıkları ve organik maddelerin su zemininde oluşturduğu yığın. Bir sıvının bekletilmesi veya santrüfüj edilmesi sonucu dibe çöken madde.

 

Hastalı : Hastalıklı.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Gidişat : Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi. Tutum, durum, davranış.

Mesafe : Ara, aralık, uzaklık. Uzaklık. İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet.

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Gidiş : Gitme işi. Tutum, durum, davranış. Gitme biçimi, tempo.

Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Dönem, devir. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

Diğer dillerde Alyuvar çökme hızı anlamı nedir?

İngilizce'de Alyuvar çökme hızı ne demek ? : erytrocyte sedimentation rate, sedimentation, esr