Amaçlı nedir, Amaçlı ne demek

Amaçlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Amacı olan, gayeli
 • Bir amaca yönelik.

Amaçlı tanımı, anlamı:

Amaç : Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Gaye. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

Amaçlılık : Amaçlı olma durumu.

Gayeli : Amacı olan.

Yönelik : Belli bir yöne çevrilmiş olan, müteveccih.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Tek. Bir kez. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan.

Amaçlı cimnastik : Vücudun başarı gücünü, pratik yaşamımızın gereklerine uygun olarak, ölçülebilen bir biçimde artırmak amacıyla uygulanan alıştırmalar.

Amaçlı dokunca : Kaptanın ya da gemi adamlarının bir sonucu amaçlayarak meydana getirdikleri dokunca.

Amaçlı kaza : Bilinçaltı güdülerin etkisiyle ortaya çıkan kaza.

Amaçlı mutasyon : Mutagen ilâvesi ile yapılan mutasyon.

Amaçlı öğrenme : Ereği ve yöntemi önceden belirlenmiş olan isteğe dayalı öğrenme.

Amaçlı söz : Başkasının söylediğini onun ağzından çıktığı şekilde değil, anlamca nakleden söz. "O bana gelmiyeceğim demişti" yerine "o bana gelmiyeceğini söylemişti" demek gibi.

 

Amaçlı unutma : Bilinçte bulunması kişiyi tedirgin eden bilgi, anı ve yaşantıların baskıya alınarak bilinçaltına atılması.

Amaçlık : "Seni görmeğe geldim" sözündeki "görmek" bir AMAÇLIK MASTAR ( Infinitif final ), -e takısı AMAÇLIK TAKI ve "haberiniz olsun diye söylüyorum" cümlesinde ise "Haberiniz olsun" tümcesi bir AMAÇLIK TÜMCE ( Proposition finale ), "diye" bağlacı da bir AMAÇLIK BAĞLAÇ ( Conjonction finale ) dir.

Amaçlılık kuramı : Davranışın bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir erek ve sonuca doğru çabalama ya da itilme özelliği gösterdiğini, bu özelliğin de salt mekanik, kimyasal olarak açıklanamayacağını savunan görüş.

Amaçlılık ruhbilimi : Davranışı, mekanik ya da fizyolojik bir etkinlik değil, amaçlılık özelliği taşıyan bir etkinlik olarak ele alıp inceleyen ruhbilim türü.

Amaçlı ile ilgili Cümleler

 • Biz her zaman servis kalitesinde iyileştirmeyi amaçlıyoruz.
 • İran atom programı, kötü amaçlı yazılım tarafından saldırıya uğradı.
 • Belgesel, yoksulların durumuyla ilgili bilinci arttırmayı amaçlıyor.
 • Müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyoruz.
 • İnsanlara hakaret amaçlı bir ifade.
 • O sızıntıyı gidermeyi amaçlıyorum.
 • O kızla ne yapmayı amaçlıyorsun?
 • Onu değiştirmeyi amaçlıyorum.
 • Bu bilgiyi ticari amaçlı kullanmak yasak.
 

Diğer dillerde Amaçlı anlamı nedir?

İngilizce'de Amaçlı ne demek? : adj. purposeful, having a purpose, having a goal

n. goal, aim, target, ideal, intention, bourn, cause, destination, idea, intent, mission, object, objective, point, purpose, scope, sense, wherefore

Rusça'da Amaçlı : adj. целенаправленный, целеустремленный