Amastigot nedir, Amastigot ne demek

Amastigot; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Tripanosomatid protozoonların özellikle Leishmania türlerinin ışık mikroskobunda görülemeyen yuvarlak, kinetoplastı ve bazal cismi bulunan ve parazitin yüzeyine ulaşmayan bir kamçıya sahip hücre içi paraziter gelişim evresi, mikromastigot veya Leishman-Donovan cisimi.

Amastigot tanımı, anlamı

Mikromastigot : Amastigot

Kinetoplast : Kinetoplastida takımındaki protozoonlarda uzunlamasına yapılı mitokondri içerisinde bulunan, DNA’dan zengin, bazal cisimle yakın ilişkili, bağımsız olarak replike olan çubuk biçiminde silindirik sitoplazmik organel, kinetonükleus. Trypanosoma denilen bir cins kamçılının kaidesine yakın bir bölgede yer alan mitokondriden farklılaşmış yapı.

Leishmania : [Bakınız: layşmanya]. Trypanosomatidae ailesinde insanlar için patojenik olan kimi türleri içeren kamçılı protozoon cinsi. Bu cinste bulunan türlerin yaşam sikluslarında amastigot ve promastigot evreleri bulunmaktadır. Enzimatik çalışmalar sonucunda bu cins Leishmania Leishmania ve Leishmania Viannia olmak üzere iki alt cinse ayrılmıştır. Leishmania Leishmania alt cinsinde L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana ve L. tropica, Leishmania Viannia alt cinsinde ise L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi ve L. shawi türleri bulunmaktadır.

 

Mikromasti : Küçük memelilik.

Tripanosom : Trypanosomatina alt takımında veya Trypanosoma cinsinde bulunan herhangi bir protozoon .

Hücre içi : Hücrenin içinde olan. İntrasellüler. [Bakınız: göze-içi].

Protozoon : Bir hücreli. Protozoonlara ait.

Yuvarlak : Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Top veya küre biçiminde toparlak şey. Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Homoseksüel erkek.

Gelişim : Gelişme işi. Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Parazit : Asalak. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. Herhangi bir işte, olayda sorun çıkaran kimse.

Ulaşma : Ulaşmak işi.

Kinet : Plasmodium, Babesia ve Theileria cinsi protozoonlarda vektörlerin (sivrisinek, kene) bağırsağını terk edebilen hareketli evrelere (zigot) verilen ad. Plasmodium’larda küre biçimindeki zigot uzar ve ookinet adlı silindirik yapı hâlini alır. Birbirine geçirilmiş iki teneke. (Aksaray Niğde).

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

 

Yuvar : Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genel olarak yuvarlak veya oval küçük cisim. Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

Mikro : Küçük, dar, makro karşıtı.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

Kamçı : Bir ucuna ip, deri vb. bağlı olan vurma, dövme aracı. Bir ucu bir yere bağlı, öbür ucu herhangi bir işte kullanılmak için serbest bırakılan halat. Spermatozoitlerde ve bazı tek hücreli hayvanlarda hareketi sağlayan ipliksi organ.

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

Diğer dillerde Amastigot anlamı nedir?

İngilizce'de Amastigot ne demek ? : amastigote