Amateur türkçesi Amateur nedir

  • Beceriksiz.
  • Hiç bir çıkar ve kazanç gözetmeksizin kılıçoyunu ile uğraşan, bunu beğeni için yapan kimse.
  • Hevesli.
  • Amatör.
  • Tiyatroya özenen, tiyatroyu sevdiği için yönelen, tiyatro eğitiminden geçmemiş ve meslekten olmayan kişi.
  • Deneyimsiz kimse.
  • Özenci.
  • Eskrim alanında kullanılır.
  • Meraklı.

Amateur ile ilgili cümleler

English: I'm just an amateur when it comes to art, but I really like this painting.
Turkish: Sanata geldiğinde tam bir acemiyim ama bu boyamadan gerçekten hoşlanırım.

English: Ali is an amateur astronomer.
Turkish: Ali amatör bir astronomdur.

English: Again this year a lot of concerts are being given by amateur musicians.
Turkish: Bu yıl yine amatör müzisyenler tarafından birçok konser veriliyor.

English: My uncle is an amateur cricket player.
Turkish: Dayım amatör bir kriket oyuncusudur.

English: He is an amateur gardener, but his flowers are beautiful.
Turkish: O bir amatör bir bahçıvan, ama çiçekleri güzel.

Amateur ingilizcede ne demek, Amateur nerede nasıl kullanılır?

Amateur actor : Eğitim görmemiş, salt yeteneği ve özeni ile oynayan ve kazanç düşünmeyen oyuncu. Özenci oyuncu. Amatör oyuncu. Profesyonel olmayan oyuncu. Hobi olarak rol oynayan.

Amateur athletic association : Amatör atletlerin örgütü. Amatör atletler derneği. Aaa.

 

Amateur camera : Dar filmleri kullanan, ufak, hafif, kolayca çalıştırılabilen alıcı çeşidi. Özenci alıcısı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Amateur cinematography : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Özenci sineması. Amatör sinema. Kazanç amacı gütmeyen, kişisel beğeni için film çevirmekle uğraşan ve dar filmlerle çalışan sinemacılık dalı. Amatör sineması.

Amateur collector : Özengen derleyici. Kendi kendini yetiştirmiş halkbilim derleyicisi, bk. derleyici.

Amateur status : Amatörlük statüsü.

Amateur movie camera : Amatör film kamerası.

Amateur detective : Amatör dedektif. Profesyonel olmayan dedektif. Hobi olarak dedektiflik yapan kimse.

Amateur player : Özengen oyuncu. Sporu herhangi bir çıkar düşünmeksizin, salt sevgisinden ötürü yapan oyuncu. Amatör futbolcu.

Amateur foklorist : Halkbilim konusunda kendi kendisini yetiştirmiş ve yaptığı çalışmalar sonunda değerli yapıtlar vermiş olan kişi. bk. halkbilimci, uğraşman halkbilimci. Özengen halkbilimci.

İngilizce Amateur Türkçe anlamı, Amateur eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amateur ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Blunderer : Pot kıran. Kötü iş gören kimse. Pot kıran kimse. Çam deviren kimse.

Attacks on the blade : Savuta saldırılar. "ezme", "bastırma", "çırpma" gibi doğrudan doğruya önce savutu etkileyen saldırılar.

All thumbs : Sakar. Yetenekli olmayan. Zarif olmayan. Hantal.

Unpaid : Karşılıksız. Ödenmemiş. Ücreti ödenmemiş. Verginsiz. Alacaklı. Pulsuz. Fahri. Maaşını almamış. Ücretsiz.

Botcher : Kötü iş gören kimse. Kaba yama yapan kimse.

 

Change of engagement : Çatma durumunda, başka bir çelgi doğrultusunda yeni bir çatmayı oluşturma. Çatma değiştirme.

Championship : Şampiyona. Üstünlük. Birincilik. Şampiyonluk. Birincilik yarışmaları. Bir topluluğun, bir bölgenin, belirli bir süre için en iyi yarışmacısını ya da takımını seçmek amacıyla düzenlelenen yarışmaların tümü.

Mortal : İnsanoğlu. Ölümle ilgili. Ölümcül. Amansız. İnsan. Aşırı. Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan. Fani. Mortal.

Bug : Delilik. Böcek. Gizli dinleme aygıtı. Gizli mikrofon yerleştirmek. Tahtakurusu. Bir şeyin hastası. Tutkun. Mikrop. Çeşitli yarımkanatlılar türüne, özellikle yatak tahtakurularına ad olan bileşik sözcük. a. bk. yatak tahtakurusu, su tahtakuruları, toprak tahtakuruları. Gizli dinleme aygıtı yerleştirmek.

Bounciest : Canlı. Zıpır. Yaşam dolu. İstekli. Canli. Yerinde duramayan.

Amateur synonyms : recreational, blunderings, jacklegs, person, combat, dilettante, corps a corps, bouncy, dabblers, connoisseur, bird watcher, bumblings, curious person, bout, jackleg, amateurs, someone, connoisseurs, addicted, combatant, attachment plug, awestruck, dilettanti, buffs, sciolist, bumblers, addicting, blunderers, agog, center line, curious, dilettantish, blade.

Amateur zıt anlamlı kelimeler, Amateur kelime anlamı

Professional : Fikir işçisi. Para için yapan. Para için yapan kimse. Meslekten yetişme. Mesleki. Azimli. Meslek. Profesyonel. Kararlı. Uzman.

Amateur ingilizce tanımı, definition of Amateur

Amateur kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Esp. one who cultivates any study or art, from taste or attachment, without pursuing it professionally. A person attached to a particular pursuit, study, or science as to music or painting.