Amateur athletic association türkçesi Amateur athletic association nedir

  • Amatör atletlerin örgütü.
  • Aaa.
  • Amatör atletler derneği.

Amateur athletic association ingilizcede ne demek, Amateur athletic association nerede nasıl kullanılır?

Amateur : Deneyimsiz kimse. Amatör. Hevesli. Tiyatroya özenen, tiyatroyu sevdiği için yönelen, tiyatro eğitiminden geçmemiş ve meslekten olmayan kişi. Özenci. Beceriksiz. Meraklı. Hiç bir çıkar ve kazanç gözetmeksizin kılıçoyunu ile uğraşan, bunu beğeni için yapan kimse.

Athletic : Spora özgü. Sporcu. Spor. Sportif. Atletizmle, atletle ilgili; atlete yaraşır. Atletizmli ilgili. Atletik. Atletik yapıya sahip olan. Atletizmle ilgili.

Association : Arkadaşlık. Oymak. Tedai. Bir kelimenin anlam, şekil ve ses yakınlığı yoluyla başka kelimelerle kurduğu bağlantılar: ağaç, kıraç, tokaç; gelen, gören, bilen; ağırbaşlılık, ciddiyet, ciddilik, resmilik, oturaklılık vb. bk. çağrışım ilişkileri. İki ya da daha çok bireyin ortaklaşa bir çıkarı gerçekleştirmek ve korumak üzere oluşturdukları, yönetimsel yapısı ve görevlileri bulunan örgütlü toplumsal küme. Özdeciklerin, aralarındaki fiziksel kuvvetler nedeniyle oluşturdukları toplu durum. Dernek. Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk. Birlik. Çağrışım.

 

International amateur athletic federation : Uluslararası özengen atletizm birliği. Atletizme ilişkin birliklerin üyelerinden kurulu, dünya özengen atletizmini yöneten birlik.

İngilizce Amateur athletic association Türkçe anlamı, Amateur athletic association eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Amateur athletic association ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Antiaircraft artillery : Hava araçlarına karşı savaşma metodu (top mermileri veya yerden havaya füze kullanırlar). Uçaksavar silahlar. Uçaksavar topçusu.