Ambush türkçesi Ambush nedir

  • Tuzak kurmak.
  • Pusuya yatmak.
  • Pusuda beklemek.
  • Pusu kurmak.
  • Pusu.
  • Pusuya düşürmek.
  • Tuzak.
  • Pusuya yerleştirmek.
  • Pusuya yatılan yer.

Ambush ile ilgili cümleler

English: Be careful. It's the perfect place for an ambush.
Turkish: Dikkatli ol. Burası tuzak için mükemmel bir yer.

English: Ali explained how the ambush would work.
Turkish: Ali pusunun nasıl çalıştığını açıkladı.

English: Ali ambushed a policeman and killed him with an ax.
Turkish: Ali bir polisi pusuya düşürdü ve onu bir baltayla öldürdü.

English: He has a plan to ambush him.
Turkish: Onu tuzağa düşürmek için bir planı var.

English: Ali was killed in an ambush.
Turkish: Ali bir pusuda öldürüldü.

Ambush ingilizcede ne demek, Ambush nerede nasıl kullanılır?

Be in ambush for somebody : Pusu kurmak.

Lay an ambush : Pusuya düşürmek. Tongaya düşürmek. Tuzağa düşürmek. Pusu kurmak.

Lay in an ambush : Pusu kurmak.

Lie in ambush : Pusuya yatmak. Pusu kurmak. Pusuda beklemek.

Wait in ambush : Pusuda beklemek.

Ambuscades : Pusuya yatmak. Tuzak kurmak. Pusuda beklemek. Pusu yeri. Tuzak. Pusuya yerleştirmek. Pusu. Pusuya düşürmek. Pusu kurmak. Tuzağa düşürmek.

Ambushment : Pusuya yatma. Pusu. Baskın. Pusuya düşürme. Tuzak.

Ambuscader : Baskın yapmak için saklanıp bekleyen kimse. Pusu kuran. Tuzak kuran. Saldırgan kişi.

 

Ambushed : Tuzak kurmak. Pusuya düşürmek. Pusuya yerleştirmek. Pusuya düşürülmüş. Pusuya yatmak. Pusuya düşmüş.

Ambusher : Tuzak kuran. Pusucu.

İngilizce Ambush Türkçe anlamı, Ambush eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ambush ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Colludes : Dolap çevirmek. Dolap çevirmek (argo terim). Dolandırma amacıyla üçüncü bir şahısla gizli anlaşma yapmak. Göz yummak. Tezgah hazırlamak. Gizlice anlaşmak. İştirak etmek.

Colluded : Göz yummak. Dolandırma amacıyla üçüncü bir şahısla gizli anlaşma yapmak. Gizlice anlaşmak. İştirak etmek. Dolap çevirmek. Tezgah hazırlamak. Dolap çevirmek (argo terim).

Coup de main : Darbe. Sürpriz saldırı. Ani saldırı. Ani hücum.

Couching : Hasır örgüsü. Söylemek. Mızrağı indirmek. Katarakt ameliyatı. Katarak ameliyatı. Kataraktı tedavi etmek. İfade etmek. Arpayı çimlenmeye bırakmak. Çömelip beklemek.

Couch : Muayene sediri. Kataraktı tedavi etmek. Ayrık otu. Belirtmek. İninde uyumak. Astar boya. Bildirmek. İfade etmek. Söylemek.

Surprise attack : Sürpriz saldırı. Baskın taarruzu. Ani saldırı.

Wait : Bekleyiş. Beklemede olmak. Bekleme. Bekleme yapmak. Beklemek. Hizmet etmek. Bekletmek. Servis yapmak. Bekletilmek.

Ambuscading : Tuzağa düşürmek. Pusu yeri.

Ambushed : Pusuya düşmüş. Pusuya düşürülmüş.

Ambush synonyms : lying in wait, dry gulching, lie in wait, lurks, ambushes, bushwhacks, couched, set a trap, birdlime, ambuscades, ambuscade, blind, forestalled, scupper, a warm corner, bushwhack, ambushing, trap, ambuscaded, forestalls, lurked, baited, set a snare for somebody, waylay, bushwhacking, bait, forestall, ambushment, bushwhacked, cobweb, lay an ambush, cast salt on the tail of, be in ambush for somebody.

 

Ambush ingilizce tanımı, definition of Ambush

Ambush kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To lie in wait, for the purpose of attacking by surprise. A disposition or arrangement of troops for attacking an enemy unexpectedly from a concealed station. Hence: Unseen peril. A snare. To lurk. To station in ambush with a view to surprise an enemy. A device to entrap.