Amerika nedir, Amerika ne demek

Amerika; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Dünya üzerinde yer alan bir kıta

Amerika hakkında bilgiler

Amerika, Batı Yarımküre'de, Yeni Dünya olarak adlandırılan bölgede, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve bunlara bağlı adalardan meydana gelen kıtalar ve adalar topluluğu. Batı dillerinde genellikle Amerikalar olarak adlandırılırken dilbilgisi kuralları gereği Türkçede Amerika olarak adlandırılır. Amerika sözcüğü birçok dilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) anlamında da kullanıldığı için kavram karmaşasına neden olabilmektedir.

Amerika ile ilgili Cümleler

 • Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu?
 • Bir İngiliz, İskoç, İrlandalı, Galli, Gurka, Leton, Türk, Avustralyalı, Alman, Amerikalı, Mısırlı, Japon, Meksikalı, İspanyol, Rus, Leh, Litvan, Ürdünlü, Yeni Zelandalı, İsveçli, Fin, İsrailli, Rumen, Bulgar, Sırp, İsviçreli, Yunan, Singapurlu, İtalyan, Norveçli, Arjantinli, Libyalı ve Güney Afrikalı bir gece kulübüne gitmişler. Kulüp fedaisi de: ''Üzgünüm, bir Taylandlı olmadan içeri girmenize izin veremem.'' demiş.
 • Cadılar Bayramı Kuzey Amerika'ya, bir şenlik ateşi etrafında hasadı kutlayan, birbirlerine hayalet hikayeleri anlatan, şarkı söyleyen ve fal bakan Avrupalı göçmenler tarafından getirilmiştir.
 • Amerika genelinde aileler ve şirketler daha az maliyet ve çevreye yardımcı yollarla ENERGY STAR yardımıyla evlerinin ve işletmelerinin enerji verimliliği geliştiriyorlar.
 • Bu genç ve yaşlı, zengin ve fakir, Demokrat ve Cumhuriyetçi, siyahi, beyaz, Hispanik, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel, düz, engelli ve engelsizler tarafından konuşulan cevaptır. Sadece bir bireyler koleksiyonu veya bir kırmızı ve mavi eyaletler koleksiyonu asla olmadığımızı belirten, dünyaya mesaj gönderenler Amerikalılardır. Biz, ve her zaman Amerika Birleşik Devletleri olacağız.
 • Lockheed skandalı büyük Amerikan uçak üreticisi Lockheed ile ilgili dünya çapında bir rüşvet skandalıdır.Şubat 1976 da su yüzüne çıktı ve esas olarak yolcu uçaklarının sözleşmelerinin kabulüne odaklandı.
 • Ben buraya dünyada Birleşik Devletler ve Müslümanlar arasında yeni bir başlangıç noktası aramak için geldim; biri karşılıklı ilgi ve karşılıklı saygıya dayalı; biri Amerika ve Müslümanın münhasır olmadığı ve rekabet içinde olması gerekmeyen gerçeğine dayalı.Bunun yerine onlar örtüşürler ve ortak prensipleri paylaşırlar - adalet ve ilerleme prensipleri tüm insanların hoşgörü ve haysiyeti.
 • Kırk-dört Amerikalı başkanlık yemini için şimdi götürüldü. Bu sözler yükselen refah gelgitleri ve durgun barış suları sırasında konuşulmaktadır.Ama, bazen, yemin toplanan bulutlar ve hiddetlenen fırtınalar arasında alınır.Bu anlarda, Amerika sadece yüksek ofistekilerin başarısı ve görüntüsü için değil fakat aynı zamanda atalarımızın idaellerine ve bulunan dökümanlara sadık kalan biz insanlardan dolayı sürdürdü.
 • Daha sonra, diğer birçok ülkeden olanlar büyük ekonomik imkanlarla ilgili raporlar ve dini ve politik özgürlük tarafından cezbedildikleri için Amerika Birleşik Devletlerine akın ettiler.
 • Dört yaşındaki Amerikalı turist, aslında, Sichuan eyaletinin ünlü mayhoş mutfağına rağmen tamamen baharatlı sığır etinden yapılmamış olduğunu farkettiği için hayal kırıklığına uğradı.
 

Amerika anlamı, kısaca tanımı:

 

Dünya : İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Herkes. Dış, çevre, ortam.

Amerika tavşanı : Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, memeli, küçük bir kürk hayvanı (Eriomys chincilla).

Amerikalı : Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse.

Amerikalılaşma : Amerikalılaşmak durumu.

Amerikalılaşmak : Amerikalıların yaşayış tarzını benimsemek.

Amerikan : Amerikalılara özgü olan.

Amerikan armudu : Defnegillerden, Amerika'da yetişen bir ağaç (Persea americana). Bu ağacın armuda benzer yemişi.

Amerikan bademi : Aselbent, zamk vb. maddeler veren bir sıcak iklim ağacı (Styrax americana).

Amerikan bar : Lokanta, otel veya evlerde içki içmek için ayrılmış köşe, bar.

Amerikan bezi : Pamuktan düz dokuma, kaput bezi.

Amerikan elması : Bu ağacın badem biçiminde çekirdekli, armuda benzer yemişi. Antep fıstığıgillerden, Amerika'da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale).

Amerikan ingilizcesi : Amerikanca.

Amerikan salatası : Rus salatası.

Amerikan üzümü : Şekerciboyası.

Amerikanca : Bu dille yazılmış olan. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan İngilizce, Amerikan İngilizcesi.

Amerikancılık : Amerikancı olma durumu, Amerikanizm.

Amerikanist : Amerikan tarihi ve kültürü ile uğraşan bilimci.

Amerikanizm : Amerikancılık.

Amerikanvari : Amerikalıya yakışan bir biçimde, Amerikalı gibi.

Batı : Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta.

Yarım : Bir bütünün yarısı olan miktar. Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Saatte on iki otuz. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Kuzey : Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.

Orta : Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Ne uzun ne kısa, midi. İyi ile kötü arasındaki durum. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Ne büyük ne küçük, midi. Yeniçeri Ocağında tabur. Orantı. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.

Güney : Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Lodos. Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Güneş gören yer.

Bunlar : Bu zamirinin çokluk biçimi.

Amerikan beyaz park sığırı : Ağırlıklı olarak İngiliz ırkından köken almasına rağmen çoğunlukla ABD’ de yetiştirilen, % 3-5’i boynuzlu, beyaz renkli, göz ve burun çevresi ve kulak içleri siyah veya kırmızı renkli, dayanıklı ve annelik içgüdüleri gelişmiş, uysal mizaçlı, sürü idaresi kolay, birçok yetiştirme sistemine kolay uyabilen, karkas verimi yüksek, bir etçi ırk olarak tanınmasına rağmen süt verimi yüksek, gebe kalma oranı yüksek, günümüzde ABD’ de et verimi yönünden seleksiyon uygulanarak geliştirilmeye çalışılan etçi sığır ırkı.

Amerikan bıldırcını : Anavatanı Amerika olupboyu 25 cm, sırtı kızıl, erkeğin kaşı ve boğazı beyaz sürmeli koyu kahverengi, dişinin kaşı ve boğazı koyu kahverengi olup evcil ortamlara salma ve kafeslerde yetiştirmeye uygun bıldırcın ırkı

Amerikan borsası : ABD'nin New York’taki ikinci büyük taşınır değerler borsası.

Amerikan borsası fiyat dizini : Amerikan sermaye piyasasında işlem gören tüm hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeleri göstermek üzere düzenlenen dizin.

Amerikan gıda ve ilaç dairesi : Et ve et ürünleri dışında kalan gıdaların ve gıda katkı maddelerinin, ilaçların, kozmetik maddelerin insan ve hayvanlarda kullanım açısından güvenliğinden sorumlu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilgili teşkilat, FDA.

Amerikan güldürüsü : Avrupa vodvilleri, Broadway oyunları ile sessiz sinema çağındaki Amerikan savruklamalarının birleşmesinden oluşan bir tür. En önemli çağı 1934-39 arasında yer alan bu türün başlıca özellikleri şunlardır: Yer yer gülütler, nüktelerle bezenmiş hafif bir konu, hızlı bir dizem, canlı bir oyun, genellikle tiyatroyu andıran bir görünçlükleme, Amerikan yaşayışının çeşitli özelliklerinin çok kez alaylı, arada bir yergili anlatımı, yine çok kez yapmacık bir iyimserlik, her şeyi tatlıya bağlama eğilimi.

Amerikan hamam böceği : Kuzey yarımkürede evlerde yaygın olarak evlerde bulunan zararlı hamam böceği türü, Periplaneta americana.

Amerikan hamamböceği : Hamamböceklerinin en büyüğü, Amerika'da görüleni ve uçabileni.

Amerikan keuda kedisi : Amerika’dan köken alan, vücudu orta büyüklükte ve yumuşak hatlara sahip, derisi genellikle gevşek yapılı, karın bölgesi ve dirseklerde katlanarak atletik hareket yeteneğine, yazın ısı ayarlamasına, bacakların daha esnek bir yapı kazanmasına ve saldırılarda düşmandan kolayca sıyrılmasına yardımcı olan kıvrımlar yapan, bir çita gibi koşabilen, oldukça hareketli ve atletik yapılı, çok iyi bir koşucu ve kıvrak hareketleri olan, oldukça zeki, kısa tüylü kedi ırkı.

Amerikan kancalı kurdu : Ağız koruncağının alt çeperinde iki keskin diş bulunan, arka uçları sırta bükük, dişisinin son ucu iğnesiz, çiftleşme kesesinin sırt kaburgası iki çatal olan ve insan, maymun, domuz, köpek ince bağırsağında yaşayan yuvarlak solucan. a. bk. kancalı kurt. Nemli, tropik ve subtropik bölgelerde insanların ince bağırsak villuslarında bulunan kan emerek ishal, anoreksi ve anemiye neden olan yaygın bir kancalı kurt türü, Uncinaria americana, Necator americanus.

Diğer dillerde Amerika anlamı nedir?

İngilizce'de Amerika ne demek? : n. america, Am, United States of America; North America, United States; South America; the Americas; continents of North and South America, Americas

n. (also: Verenigde Staten van Amerika) America; The United States; North America; continents of North and South America, Americas

n. United States of America, Uncle Sam, New World, United States, States, America

Fransızca'da Amerika : Amérique [la]

Almanca'da Amerika : adj. amerikanisch

npr. Amerika

Rusça'da Amerika : adj. американский

npr. Америка (F)