Amfistomozis nedir, Amfistomozis ne demek

Amfistomozis; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Paramfistomozis.

Amfistomozis anlamı, tanımı

Amfistom : Trematodların Paramphistomidae ailesindeki türlere verilen ad. Bu ailedeki türlerde karın çekmeni vücudun arka kısmında bulunduğundan bu ad verilmektedir

Amfi : Amfiteatr. Sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük derslik.

Paramfistomozis : Geviş getiren hayvanlarda Paramphistomum cinsi Digenea’ların neden olduğu önemli bir sindirim sistemi enfeksiyonu, amfistomozis. En patojenik türler Paramphistomum microbothrium, P. ichikawai, P. cervi, Cotylophoron cotylophoron, çeşitli Gastrothylax türleri, Fishoederius ve Calicophoron cinsine bağlı türlerdir.

Paramfistom : Paramphistomatidae ailesinde bulunan herhangi bir tür.

Param : Formülü NCNHC(NH)NH2, mol kütlesi 84,1, e.n. 204 °C olan, siyanoguanidin. Siyanamidin 150 °C’de oluşan bir kondenzasyon ürünüdür ve suda çözünür.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

Diğer dillerde Amfistomozis anlamı nedir?

İngilizce'de Amfistomozis ne demek ? : amphistomosis