Amiral nedir, Amiral ne demek

Amiral; bir askerlik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı

"Amiral" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Amiralin sözlerine inanmak lazım, boş konuşmaz." - F. F. Tülbentçi

Amiral hakkında bilgiler

Amiral (Arapça: amir, el-āli, en büyük amir'den, Fransızca: amiral), deniz kuvvetlerinde yüksek rütbeli deniz subaylarına verilen unvan. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesine eşdeğerdir.

İlk kez 12. yüzyıl öncesinde Müslüman Araplar, emir (komutan) sözcüğünü el ve bahr (deniz) sözcükleri ile birleştirerek amırü'l-bahr unvanını kullandılar. Ardından Sicilyalılar, bu sözcüğü "amiral" olarak kısaltılmış biçimiyle kullanmaya başladılar. Fransızlar VII. Haçlı Seferi (1248-54) sırasında bu sözcüğü Cenevizlerden aktardılar. 13. yüzyıl sonuna doğru, İngiltere'de Cinque Ports komutanına amiral unvanı verilirken, Latince admirabilis (övgüye değer) sözcüğünden de esinlenilmiş olabilir.

Amiral ile ilgili Cümleler

  • Amiralin kızına aşık oldu.
  • Düşmanın amiral gemisini tahrip ettik!

Amiral tanımı, anlamı:

Rütbe : Mertebe, derece, paye. Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki.

General : Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad.

 

Deniz : Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk.

Subay : Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.

Büyük amiral : Bazı ülkelerde kara ordusunda mareşale denk sayılan donanma subaylarının en yüksek aşamasındaki amiral.

Koramiral : Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tümamiral ile oramiral arasında bulunan, kara ve hava kuvvetlerindeki korgeneralin dengi olan subay.

Oramiral : Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral.

Tuğamiral : Deniz kuvvetlerinde, rütbesi albay ile tümamiral arasında bulunan amiral.

Tümamiral : Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tuğamiralle koramiral arasında bulunan amiral.

Visamiral : Amirallikten bir önceki rütbede olan deniz subayı.

Amir : Buyuran, buyurucu. Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, mir. Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse.

Amirallik : Amiralin makamı. Amiral olma durumu.

Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Benzer. Aralarında ayrım olmayan.

Büyük : Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Büyük abdest. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı.

Fransızca : Bu dille yazılmış olan. Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil.

 

Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Yetke, erk, nüfuz. Güç. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Fiziksel güç, takat. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir.

Rütbeli : Rütbesi olan.

Unvan : San.

Hava : Çekicilik. Esinti. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Çevreyi kuşatan boşluk. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Keyif, âlem. Tarz, üslup. Gökyüzü. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Müzik parçalarında tür.

Diğer dillerde Amiral anlamı nedir?

İngilizce'de Amiral ne demek? : [amiral (m) ] n. admiral

n. admiral, flag officer, naval officer in command of a group of ships, any officer in the navy above captain

Fransızca'da Amiral : [le] amiral

Almanca'da Amiral : n. Admiral

Rusça'da Amiral : n. адмирал (M)

adj. адмиральский