Amorf nedir, Amorf ne demek

Amorf; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Şekilsiz.

Aktif bir genin meydana gelmediği bir mutasyon.

Kimya'daki anlamı:

Kristal yapıda olmayan.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Biçimsiz.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Düzensiz biçim veya yapı.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

[Bakınız: şekilsiz]

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: biçimsiz]

İngilizce'de Amorf ne demek? Amorf ingilizcesi nedir?:

amorph, amorphous

Amorf hakkında bilgiler

Amorf katı atomların kararlı bir kristal yapıya sahip olmadığı katılar için kullanılan terim. Yunanca, morphé (şekil) kelimesinden türemiştir. Şekilsiz katı da denmektedir. Amorf katılar, gelişigüzel bir yapı gösterebilirler. Uzun süre beklemede akışkan olduğu gözlenmektedir. Genellikle sıvı halinin ani olarak soğutulmasıyla elde edilirler. Örneğin; cam, lastik ve plastikler bu türdendir. Bu tür maddeler şekilsiz olduğu için amorf grubuna girerler.

Amorf katılar belli bir sıcaklık aralığında gitgide yumuşarlar ve akıcılık kazanırlar. Yumuşamanın başladığı bu noktaya camsı geçiş sıcaklığı denir.

Erime, amorf bir cisimde belirli bir sıcaklıkta olmaz. Erimenin başladığı ve bittiği sıcaklık derecesi arasında belirli bir fark vardır. Bu nedenle, amorf bir maddenin erime noktasından bahsedilemez. Amorf maddenin sıcaklığı yükseldikçe, yumuşar ve belirsiz bir sıcaklıkta sıvı hale geçer. Bu maddelerin erime noktası yoktur.

 

Cam ısıtıldığı zaman önce yumuşar, sıcaklık daha da yükselirse akıcı hale gelir. Yumuşama ile akıcı hale gelme arasında kalan sıcaklıklarda çalışılarak laboratuvarlarda ve evlerde kullanılan cam eşyalar kalıplanarak yapılır. Plastik ve lastik malzemelerde kalıplanarak üretilir.

Amorf tanımı, anlamı:

Amor : Aşk.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Atom : Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul.

Kararlı : Kararında direnen, kararını değiştirmeyen. Kesin karar vermiş olan. Dengeli.

Kristal : Billur. Billurdan yapılmış.

Sahip : Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse.

 

Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Biçimsiz : Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf. Kötü, hoş olmayan, yakışıksız. Kötü bir biçimde. Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.

Amorf madde : Hücreler arası maddenin hücrelere oranla çoğunlukta olduğu temel madde. Bağ dokudaki fibroblastlar tarafından yapılan bu madde içerisinde glikozaminoglikan, proteoglikan ve glikoproteinler bulunur.

Amorfizm : Belli bir biçim göstermeme durumu, biçimsizlik.

Amorfluk : Biçimsizlik.

Amorfus : Biçimsiz küre.

Amorfus globozus : Biçimsiz küre.

Diğer dillerde Amorf anlamı nedir?

İngilizce'de Amorf ne demek? : adj. amorphous, shapeless, formless; changeable, mutable

adj. amorphous

Rusça'da Amorf : adj. аморфный